Kotkaniemeen pilkottaa taas valoa

Kotimuseo Kotkaniemen ylläpitäjäksi suunnitellaan uuden säätiön perustamista. Neuvotteluissa sovittiin keskiviikkona, että Luumäen kunta pitää presidentti P.E. Svinhufvudin kotimuseon avoinna ensi kesänä.

Teksti-TV Etelä-Karjala
Kotkaniemen museo
YLE

Olemassa oleva P. E. Svinhufvudin muistosäätiö voisi olla mukana perustettavassa säätiössä. Museoviraston omistama Kotkaniemen kiinteistö luovutettaisiin tai myytäisiin uudelle säätiölle.

Museovirasto, Luumäen kunta ja muistosäätiö pitävät ratkaisua hyvänä vaihtoehtona museon säilyttämiseksi.

Kotkaniemen kehittämisen edellytys on uusi rahoittaja, koska museovirastolla ei ole mahdollisuuksia jatkaa kotimuseon ylläpitoa.

Luumäen kunnanjohtajan Anne Ukkosen mukaan neuvotteluissa saatu lopputulos näyttää valoisalta Kotkaniemen tulevaisuuden kannalta.

Selvitykset jatkuvat suunnitellusti

Kotkaniemen kehittämishanke käynnistyi viime vuonna ennen kuin Museovirasto tänä vuonna teki sulkemispäätöksen.

Mukana siinä ovat olleet Museovirasto, Luumäen kunta, Etelä-Karjalan maakuntamuseo, Etelä-Karjalan Liitto, Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja P.E. Svinhufvudin muistosäätiön edustajat.

Rahaa siihen on saatu Euroopan Unionin aluekehitysrahastolta, Luumäen kunnalta ja Museovirastolta.

Esiselvitysvaiheessa on kartoitettu rakennuksen toiminnallisia muutostarpeita sekä laadittu restaurointi- ja ympäristösuunnitelmat.

Samoin on selvitetty museotoimintaan ja kulttuurimatkailuun liittyviä kehitysmahdollisuuksia.

Tuloksena on uudenlainen museokonsepti, jossa ammatillisesti hoidettuun museoon yhdistyvät paikallisaktiviteetit ja monipuoliset matkailupalvelut.

Osapuolten mukaan esiselvitys antaa hyvän pohjan P.E. Svinhufvudin Kotkaniemi -kotimuseon kehittämiselle huolimatta siitä, että Museovirasto ei taloudellisista syistä pysty pitämään kotimuseota avoinna.

Kehittämishanke jatkuu kevään mittaan Kotkaniemen tulevaisuuden, museon avoinna pidon sekä laajan restaurointihankkeen selvitystyöllä.