1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Teksti-TV Perämeri

Ossauskosken ruoppaukselle lupa

Kemijoki Oy on saanut vesilain mukaisen luvan Ossauskosken alapuolisen uoman perkaukseen. Työt alkavat kesäkuussa ja kaivuutyöt tehdään marraskuun loppuun mennessä. Perkauksella parannetaan veden virtausta ja estetään hyydepatojen muodostumista

Kuva: Kemijoki Oy

Talvisin hyydepadot aiheuttavat jopa metrin vedennousuja voimalaitoksen alapuolella.

Ruoppauksia tehdään kuudessa eri kohteessa Mattisen ja Tervolan maantiesillan välillä. Perkausmassat käytetään rantojen parantamiseen.

Ruoppauslupa velvoittaa jokiyhtiön myös istuttamaan harjuksen ja taimenen poikasia Kemijoen sivujokiin kahtena seuraavana vuonna.