Parikkala aloittaa jätelietekuljetukset

Parikkala alkaa kuljettaa jätelietettä pois Särkisalmen jätevedenpuhdistamolta. Puhdistamon on päästävä eroon välivarastossa olevasta lietteestä ennen lumien sulamista. Sen jälkeen jätettä on kärrättävä jälkikäsittelyyn viikoittain.

Teksti-TV Etelä-Karjala
Vesiputki poikki  Parikkalassa.
YLE Etelä-Karjala

Vs teknisen johtajan Heikki Määttäsen mukaan Särkisalmella on jo tehty töitä, että sulamisvedet eivät pääsisi yllättämään.

- Vanhaa jälkikypsennysaluetta on työstetty, käännetty ja aumattu uudelleen. Lisäksi tukipenkkoja on paranneltu valumien estämiseksi.

Ongelmallisin erä eli tuorein jäteliete on jo viety Joutsenoon Kekkilä Oy:n kompostilaitokselle.

Määttänen kertoo, että kunta on päätymässä ratkaisuun, jonka mukaan lietettä aletaan kuljettaa säännöllisesti pois jälkikäsittelyyn. Kunta on pyytänyt tarjouksia kuljetuksista mm. Kiteeltä.

- Ei tässä varsinainen rekkaralli ala, mutta kuljetukset lisäävät kustannuksia merkittävästi, sanoo Määttänen.

Vuositasolla lietteen kuljetukset maksaisivat n 40 000 euroa. Lisäksi Joutsenoon viety kertaerä maksaa noin 20 000 euroa.

- Jos liete viedään rekalla, rekkakuormallinen lähtee Särkisalmelta 3-4 viikon välein. Jos käytetään pelkkää nuppia, täytyy viedä kuorma kerran viikossa.

Kuljetettavaa lietettä tulee viikossa 10 tonnia.

Lietteen kompostoinnista ei pääse eroon

Lietteen säännöllinen kuljettaminen ei kuitenkaan ole ongelmatonta.

- Meille voi tulla talviaikaan ongelma, kun jäistä lietettä ei saada kuljetettua. Todennäköisesti meidän pitää jatkaa osittaista kompostointia Särkisalmella, sanoo Määttänen.

Hän mielestään pidemmän päälle ei ole kannattavaa ylläpitää kahta järjestelmää. Lietteen kuljetusta on tehtävä niin kauan, kunnes selviää rakennetaanko Parikkalasta siirtoviemäri jollekin suuremmalle jätteenpudistamolle.

- Parikkala ei yksin selviä sellaisen kustannuksista, sanoo Määttänen.

Lähteet: Yle Etelä-Karjala