1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Teksti-TV Perämeri

Takana vaihteleva tienpitotalvi

Kuluva talvi on ollut teiden kunnossapidolle vaihteleva. Lumeton alkutalvi vähensi aurauksen tarvetta ja kovat pakkaset puolestaan liukkaudentorjuntaa. Vähäiset nuoskalumisateet puolestaan ovat tarkoittaneet sitä, että polannetta ei ole kertynyt kovin paljoa. Runsas lumentulo on kuitenkin aiheuttanut ongelmia erityisesti kaupunkien kaava-alueilla.

Kuva: YLE / Kati Siponmaa

Tornion katupäällikön Kari Hietalan mukaan varsinkin kiinteistöjen pihoilta kertyvä lumi on täyttänyt lumenläjitysalueet.

- Meidän varsinaiset lumenläjitysalueet ovat täyttyneet ja olemme joutuneet ottamaan uutta aluetta käyttöön. Siitä on koitunut myös hieman lisäkuluja kiinteähintaisen talvikunnossapitourakan maksujen päälle, kertoo Kari Hietala.

Lumenkaatopaikka maksulliseksi?

Hietalan mukaan kiinteistöjen pihoilta ja parkkipaikoilta pois kuljetettavaa lunta kertyy Torniossa enemmän kuin katujen lumia.

Hietalan mukaan Torniossa harkitaan nyt siirtymistä pienen maksun perimiseen lumen läjitysalueiden käytöstä. Tähän asti lunta on saanut kuljettaa kaupungin osoittamille paikoille ilmaiseksi ja mielin määrin.

Esimerkiksi Oulussa lumen- ja maankaatopaikan käyttö on jo maksullista. Tällä hetkellä Torniossa selvitetään, millaisella teknisellä järjestelmällä maksullisuus voitaisiin toteuttaa.

Myös korkeiksi kasvaneiden tienpenkkojen poistaminen on aiheuttanut lisätöitä.

- Tästä olemme joutuneet olemaan urakoitsijaan yhteydessä ja kiristämään vähän vaatimuksia ja laittamaan pientä sanktion uhkaa, jotta liikenneturvallisuudesta voidaan pitää kiinni.

Katu-urakka kilpailutettu yhtenä kokonaisuutena

Tornio on kilpailuttanut kaikkien katujen talvikunnossapidon vuonna 2009, jolloin urakan sai YIT. Seuraavan kerran urakka on katkolla kahden vuoden kuluttua.

- Kokemukset ovat olleet varsin hyviä. Yhden pääurakoitsijan ansiosta meillä on esimerkiksi yhteinen seurantajärjestelmä, josta voi seurata konekaluston liikkeitä reaaliaikaisesti. Tämä helpottaa laadunvalvontaa, Hietala kiittelee.

- Yksi urakoitsija tarkoittaa myös sitä, että yhteydenpito kaupungin ja urakoitsijan välillä on suoraa ja helppoa.