Keskieläke on 1 415 euroa

Keskimääräinen kokonaiseläke oli viime vuonna 1 415 euroa kuukaudessa. Kaikkiaan eläkettä sai lähes puolitoista miljoonaa henkilöä eli noin joka neljäs suomalainen saa jotain eläkettä.

Kotimaa

Kokonaiseläkeluvuissa eivät ole mukana osa-aikaeläkettä tai pelkkää perhe-eläkettä saavat.

Miehet saavat suurempia eläkkeitä kuin naiset. Miesten kokonaiseläke on keskimääänin 1 610 euroa kuukaudessa ja naisten 1 258 euroa.

Eroa sukupuolten välillä selitää muun muassa se, että naisten työurat jäävät lyhyemmiksi kuin miesten. Miesten ja naisten väliset palkkaerot alentavat myös naisten työeläkkeiden keskimääräistä tasoa.

Lakisääteisiä eläkkeitä maksettiin viime vuonna yhteensä lähes 24 miljardia euroa.

Lähteet: Yle Uutiset