Hitas-asukkaat syyttävät kaupunkia vääristelystä

Osa Hitas-asukkaista vaatii Hitas-järjestelmän hintasääntelyn lyhentämistä 30 vuodesta 10 vuoteen. Hitas-asukkaiden yhdistyksen puheenjohtaja, varavaltuutettu Pauli Leppä-aho (kok.) sanoo, että Hitas-sääntely perustuu vääristeltyyn tietoon Hitas-asuntojen alhaisemmista hinnoista.

Kuva: Yle

Pauli Leppä-aho on käynyt taisteluaan Hitas-asukkaiden puolesta jo vuosikymmenen. Hitas-asumiseen liittyy hänen mielestään suuria epäkohtia.

Hitas-asuntojen tonttivuokrat ovat Leppä-ahon mukaan keskimäärin kymmenen kertaa kalliimmat kuin sääntelemättömien asuntojen tontinvuokrat. Hitas-asuntojen edullinen hinta on hänen mielestään harhaa.

- Esimerkiksi Herttoniemessä, missä vanhan arava-omistusasunnnon tonttivuokrat ovat kaikkein edullisimmat, saattavat Hitas-asukkaat maksaa jopa 30-kertaista tonttivuokraa. Hitas-asunnot ovat siis todellisuudessa hyvin kalliita.

Kaupunki voi Hitaksesta irtaantumisen seurauksena korottaa tontin vuokraa entisestään maan arvonnousun perusteella.

Koska tontinvuokrat ovat jo valmiiksi hyvin korkeat, rikkoo korotus Leppä-ahon mielestä perustuslain ja kuntalain yhdenvertaisuussäädöksiä.

- Jos osakkaat ottaisivat pankkilainan, jolla tontti ostettaisiin, kustannukset jäisivät murto-osaan siitä, mitä kaupunki nyt Hitas-asukkailta vaatii.

Leppä-aho vaatii, että kaupunki tekee tontinvuokrista vertailevan selvityksen ja purkaa Hitas-asuntojen sääntelyn.

Jääviys ajaa valtuutetut ulos salista

Kiistaa on herättänyt myös Hitas-asunnossa asuvien valtuutettujen jäävääminen Hitas-asioiden käsittelystä valtuuston kokouksissa. Syyksi riittää jo sekin, että valtuutetun lähisukulaisella, kuten sisaruksella, on Hitas-asunto.

Leppä-ahon aloite Hitas-sääntelyn purkamisesta oli esillä keskiviikkoiltana jo kolmatta kertaa Helsingin kaupunginvaltuustossa.

Edellisellä kerralla valtuustossa syntyi riita, kun Leppä-aho ei suostunut poistumaan valtuustosalista aloitteen käsittelemisen ajaksi, vaikka puheenjohtaja vaati sitä Leppä-ahon jääviyden takia.

- Tämä on kertakaikkisen pohjoiskorealainen systeemi. Kun kaikki Hitaksesta jotain tietävät ajetaan ulos valtuustosalista, ei oikeaa tietoa saa millään julkisuuteen, Leppä-aho ihmettelee.

Leppä-ahon mielestä jääviyttä perustellaan väärin.

- Valtuuston päätöksellä pitäisi olla suoranainen vaikutus hitas-osakkaan elämään eli jotakin henkilökohtaista hyötyä tai haittaa. Silloin hän olisi jäävi. Näin olisi, jos vaikkapa kaupunki haluaisi ostaa asunnon minulta. Ei esimerkiksi osakeyhtiön osakas ole kuntalain mukaan jäävi, jos valtuustossa päätetään osakeyhtiön asioista.

Keskiviikon kokouksessa valtuutetut äänestivät sen puolesta, että Hitas-osakkeen omistajat tai heidän lähimmäisensä ovat edelleen jäävejä olemaan läsnä Hitas-asioiden käsittelyissä.