Tutkija: Syöpäsairauksien ehkäisyssä huomioitava alkoholin käyttö

Kuopiossa perjantaina tarkastettavan väitöstutkimuksen perusteella runsas alkoholinkulutus näyttää lisäävän miesten paksu- ja peräsuolen syövän riskiä. Kansanterveystieteen alalta väittelevä Adetunji Toriola selvitti alkoholin kulutuksen yhteyttä syöpäriskiin yli 16 vuotta kestäneessä seurantatutkimuksessa.

Perjantaina väittelevän Adentunji Toriolan seurantatutkimuksen perusteella runsas alkoholin käyttö nostaa riskiä sairastua syöpään.

Väitöstutkimuksessa selvitettiin erityisesti alkoholin käytön yhteyttä paksu- ja peräsuolen syöpään. Miehillä, jotka käyttävät yli 115 grammaa alkoholia viikossa, on 3,5 kertaa suurempi riski sairastua paksu- ja peräsuolen syöpään kuin vähiten alkoholia käyttävillä.

Tutkijat arvioivat tulosten perusteella, että noin seitsemän prosenttia syöpätapauksista tutkimusjoukossa selittyi alkoholin käytöllä.