Puolustusvoimilla ja ministeriöllä eri näkemys Dragsvik-kysymyksestä

Puolustusvoimien oikeuskanslerille antaman selvityksen mukaan Dragsvikin varuskunta säilyi puolustusministeri Stefan Wallinin (r.) tahdosta. Puolustusministeriön ja Wallinin selvitysten mukaan varuskuntaa ei oltu missään vaiheessa lakkauttamassa.

talous
Varusmiehiä harjoittelemassa
Rannikkojoukot harjoittelevat liikkumaan ja taistelemaan saariston olosuhteissa.Puolustusvoimat

Puolustusvoimien komentajan Ari Puheloisen ja pääesikunnan päällikön Juha Rannikon antamassa selvityksessä kerrotaan, että viime lokakuussa pidetyssä seminaarissa Wallin "ohjasi puolustusvoimia" niin, että Uudenmaan Prikaati eli Dragsvikin varuskunta jäi pois lopullisesta uudistusratkaisusta.

Oikeuskanslerin päätöksessä lainatun selvityksen mukaan ennen seminaaria Dragsvik oli vielä yksi niistä yksiköistä, joiden asemaan oli tarkoitus tehdä muutoksia.

Ministeriö: Uudistus rajattiin tähän hallituskauteen

Puolustusministeriön antaman selvityksen mukaan seminaarissa käytetyissä esittelykuvissa oli merkintä Uudenmaan Prikaatin siirtämisestä Upinniemeen vuoteen 2017 mennessä. Ministeriön mukaan puolustusministerin tahto oli, että uudistuksessa tarkastellaan vain tätä hallituskautta.

Ministeriön selvityksessä kerrotaan myös, että puolustusvoimien komentaja totesi seminaarissa, että Uudenmaan Prikaatin siirtämiseen liittyvä merkintä tulee poistaa. Puolustusvoimien uudistuksen julkistamisen jälkeen Puheloinen piti Uudenmaan Prikaatin jatkamista nykyisellään tarkoituksenmukaisena.

Wallin: Dragsvikin lakkautusta ei ole harkittu

Puolustusministeri Wallin vetoaa oikeuskanslerille antamassaan selvityksessä hallitusohjelmaan, jossa mainitaan ruotsinkielisen varusmieskoulutuksen turvaaminen. Siitä johtuen Uudenmaan Prikaatin lakkauttaminen ei ole ollut Wallinin selvityksen mukaan edes harkinnassa.

Eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Jussi Niinistö (ps.) on syyttänyt Wallinia kielipolitikoinnista ja Dragsvikin säilyttämisestä Pohjois-Karjalan Prikaatin kustannuksella. Tämän sekä Wallin että puolustusministeriö kiistävät jälleen oikeuskanslerille antamissaan selvityksissä.

Lähteet: Yle Uutiset