Puskaradio on työkkäriä tehokkaampi

Suurin osa uusista työsuhteista syntyy puskaradion välityksellä. Puskaradion merkitys työnvälitystoiminnassa on jopa suurempi kuin työnvälitysviranomaisten tarjoamat palvelut. Asia käy ilmi Satakunnan Yrittäjien ja Yle Uutiset Satakunnan tekemästä kyselystä.

Kotimaa
Nuori mies tutkii avointen työpaikkojen ilmoituksia työvoimatoimistossa.
Nuori mies tutkii avointen työpaikkojen ilmoituksia työvoimatoimistossa.YLE / Sari Törmikoski

Satakunnan Yrittäjät ja Yle Uutiset Satakunta kysyivät yrityksiltä, mitä yhteistyötahoja ne käyttävät etsiessään uutta työvoimaa. Vastauksen mukaan suosituin menetelmä on perinteinen puskaradio. Sen eduksi katsotaan muun muassa se, että sitä kautta löytää hyvin motivoituneita työntekijöitä.

Työnvälitysviranomaisten ylläpitämä mol.fi -sivusto jäi kyselyssä selvästi puskaradion jalkoihin. Ongelmana nähdään muun muassa se, että osa työttömistä työnhakijoista ei ole liikkeellä tosissaan vaan viranomaisten patistelemana.

Puskaradion ja mol.fi -sivujen lisäksi yritykset hakevat sopivaa työvoimaa muun muassa yhteistyöllä koulujen kanssa. Lehti-ilmoitukset ovat edelleen suositumpia kuin yrityksen omat verkkosivut.

Sanssi-kortti ei vedä

Yritykset eivät hyödynnä täysimääräisesti kaikkia työllistämisen tukitoimia. Esimerkiksi Sanssi-korttia on käyttänyt vain noin 5 prosenttia kaikista kyselyyn vastanneista yrityksistä. Oppisopimusta on käyttänyt joka neljäs ja muita tukitoimia joka viides yritys. Moni yritys pitää työllistämisen tukitoimia liian byrokraattisina.

Reilu kolmasosa kyselyyn vastanneista yrityksistä aikoo kuitenkin palkata lisää henkilökuntaa lähimmän vuoden aikana.

Kyselyyn vastasi kaikkiaan noin 260 satakuntalaista yritystä. Suurin osa niistä on 2-5 työntekijän yrityksiä, mutta joukossa on myös yli 50 työntekijän yrityksiä.

Lähteet: Yle Satakunta