Norpalle 80 hehtaaria lisää omaa rauhaa

Etelä-Savossa on tänään sovittu useista uusista luonnonsuojelualueista. Savonlinnaan perustetaan kaksi yhteensä noin 80 hehtaarin suojelualuetta saimaannorpalle.

Norpan suojelualueet perustetaan rantayleiskaavassa tähän tarkoitukseen varatuille ranta-alueille. Näille norpansuojelukohteille sovituissa rauhoitusmääräyksissä rakentaminen on kielletty, mutta talousmetsien käsittely on sallittua.

Pinta-alaltaan suurin sopimukseen sisältyvä alue on Mikkelissä sijaitseva yli 160 hehtaarin Hudinsuo. Mikkelin Suursuolle tulee noin 11 hehtaarin suojelualue. Sekä Hudinsuo että Suursuo ovat ojittamattomia ja monimuotoisia suoalueita. Suot ovat Etelä-Savon maakuntakaavan soidensuojelualueita.

Puumalassa suojellaan aarniometsää

Tornator Oy:n maille perustettavista suojelualueista vanhojen metsien suojeluohjelmaan kuuluu kaksi kohdetta, joista valtioneuvosto teki periaatepäätöksen jo vuonna 1996. Kohteet ovat Juvalla sijaitseva noin 6 hehtaarin alue Halkokankaan metsästä ja Puumalassa koko Sielusenmäen noin 17 hehtaarin kohde. Sielusenmäki on valtakunnallisesti merkittävä aarniometsä.

Sovittuun suojelukohteiden pakettiin kuuluu Punkaharjulta noin 3 hehtaarin Ruunakorven lähteikköalue. Ruunakorpi sijaitsee Pihlajaveden Särkilahden pohjukassa ja sisältyy Pihlajaveden Natura-alueeseen. Edellä mainituilla suojelukohteilla kaikki toimenpiteet ovat kiellettyjä, jotta metsät säilyisivät luonnontilaisina.

Suojelualueiden rauhoitusmääräykset eivät rajoita jokamiehen oikeuksia eivätkä metsästystä.

Heinävedeltä valtiolle hankittu noin 2 hehtaarin alue liitetään Koloveden kansallispuistoon.