1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Museovirasto

Museovirasto ja ELY-keskus: Jokela suojeltava – kaupunki ei lämpene pyynnölle

Museovirasto ja ELY-keskus esittävät purku-uhan alla olevan Wanhan Jokelan kiinteistön suojelemista Joensuussa. Keskustan osayleiskaavaluonnoksessa hotelli-ravintolan rakennus on kirjattu kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi.

Museoviraston mukaan tämä ei kuitenkaan riitä, vaan kiinteistö tulisi merkitä suojelumerkinnällä. Myös Savo-Karjalan luontopiiri, Pohjois-Karjalan rakennusperinneyhdistys Räppänä, Joensuun seudun luonnonystävät, Joensuun työväenyhdistys, Pro Wanha Jokela sekä joukko yksityishenkilöitä esittää Jokelan suojelemista.

Aiemmin Joensuun kulttuuri- ja nuorisolautakunta on ottanut saman kannan. Kiinteistön omistava Karjalaisen Kulttuurin edistämissäätiö puolestaan on ilmoittanut, että se ei hyväksy esityksiä tai päätöksiä Jokelan suojelusta.

Myös kaavan valmistelijat esittävät, että kiinteistöä ei suojeltaisi. Tähän on perusteena mainittu muun muassa se, että KKES voisi väittää suojelua kohtuuttomaksi, mikä saattaisi johtaa korvausvaatimukseen kaupungille. Vastineen ovat laatineet konsulttiyhtiö Ramboll Finland, keskustan osayleiskaavan ohjausryhmä sekä tekninen viraston kaavoitus.

- Kohteen luonteen ja siitä käydyn julkisen keskustelun vuoksi päätös Jokelan talon suojelusta tai suojelematta jättämisestä tarvitsee ehdottomasti linjauksen kaupunginhallitukselta, johon jatkovalmistelussa voidaan nojata, vastineessa sanotaan.

Kaavaluonnoksesta jätettiin kaikkiaan 11 viranomaislausuntoa ja 35 mielipidettä. Joensuun kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee kaavaa keskiviikkona. Luonnoksen ja siitä tehtyjen muistutusten pohjalta laadittava kaavaehdotus on tarkoitus saada valmiiksi kesälomakauden jälkeen. Joensuun päättäjille se tuotaisiin vuoden loppuun mennessä.