1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Vahvojen lääkkeiden väärinkäyttö huolettaa tutkijoita

Lääkkeiden väärinkäyttö on lisääntynyt Suomessa. Viranomaiset ja päihdetutkijat ovat huolissaan erityisesti rauhoittavien lääkkeiden ja voimakkaiden kipulääkkeiden päihdekäytön lisääntymisestä. Heidän mielestään yksi keino hillitä lääkkeiden väärinkäyttöä olisi bentsodiatsepiinipohjaisten unilääkkeiden käytön vähentäminen.

Kuva: Yle

Yhdysvalloissa lääkkeiden väärinkäytön seurauksena kuolee vuosittain enemmän ihmisiä kuin liikenteessä; tutkijat puhuvat jo epidemiasta. Suomessa ei ole varsinaista epidemiaa, mutta täälläkin kolme neljäsosaa huumeisiin liittyvistä yliannostuskuolemista johtuu lääkeaineiden väärinkäytöstä.

- Bentsot ovat varmastikin laajin ongelma, ne koskevat suurinta ryhmää. Mutta kyllä nämä uudet kipulääkkeet, opioidipohjaiset kipulääkkeet, ovat myös olleet selvästi nousussa viime vuosina, sanoo Päihteet ja riippuvuus -osaston johtaja Pekka Hakkarainen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta.

Lääkkeiden käyttö päihtymistarkoituksessa yleistyy

THL:n tuoreesta väestötutkimuksesta selviää, että rauhoittavia lääkkeitä eli uni- tai kipulääkkeitä päihteenä käyttäneiden osuus on kaksinkertaistunut verrattuna vuoteen 1992. Noin kolmekymppisistä miehistä jo joka kymmenes on käyttänyt lääkkeitä päihtymistarkoituksessa, mikä on neljä kertaa enemmän kuin 20 vuotta sitten.

- Jos lukuja suhteuttaa keskenään, niin nuorista aikuisista miehistä 44 prosenttia on kokeillut joskus kannabista. Lääkkeisiin ja niiden päällekkäiskäyttöön kuitenkin liittyy suurimmat riskit tällä hetkellä, kertoo päihdetutkija, dosentti Mikko Salasuo Nuorisotutkimusverkostosta ja jatkaa:

- Käyttäjiä on kolme ryhmää: Narkomaanit, jotka käyttävät erityisesti päällekkäin näitä. Sitten on tällaiset sekoilijat, jotka käyttävät vähän mitä sattuu. Kolmas ryhmä hoitaa fyysisiä tai psyykkisiä ongelmia erilaisilla lääkkeillä, jotka aiheuttavat riippuvuutta ja johtavat onnettomuuksiin.

Viranomaiset haluavat hillitä lääkäreiden intoa määrätä bentsodiatsepiineja ja opioideja sisältäviä lääkkeitä. Päihdetutkija Mikko Salasuo sanoo, että keskustelua lääkkeiden väärinkäytöstä pitäisi Suomessa lisätä.

- Tiedottaa, käydä avointa julkista keskustelua siitä, että olisiko mahdollisuus siirtyä Suomessakin Tanskan lailla esimerkiksi unilääkkeissä siihen suuntaan, että pyritään pois bentsodiatsepiinipohjaisista lääkkeistä. Innottomuuteen käydä keskustelua vaikuttaa varmasti osaltaan se, että lääketeollisuudella on valtavat intressit näissä lääkkeissä.