SKS:lta apurahoja Lönnrotin ja Paulaharjun rahastoista

Suomalaisen kirjallisuuden seura on jakanut yhteensä 30 784 euroa apurahoja Elias Lönnrotin ja Samuli Paulaharjun rahastoista.

kulttuuri

Elias Lönnrotin rahastosta jaettiin seuraavat apurahat:

FM Riitta Jytilälle väitöskirjaan kertomisen etiikasta Eira Stenbergin tuotannossa, 10 000 euroa.

FM Kaarina Monoselle väitöskirjan loppuunsaattamiseen inkerinsuomalaisten kielenkäytöstä Pietarissa ja lähialueilla, 10 000 euroa.

FM Nina Hämäläiselle väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen; Tunteellinen muisti, lyyristen kansanrunojen tekstualisointi Lönnrotin toiminnassa yhteiskunnallisten merkitysten tuottajana, 3 000 euroa.

Elias Lönnrotin rahastosta jaetaan apurahoja suomalaisen kulttuurin; erityisesti kielen, kansanperinteen ja kirjallisuuden tutkijoille.

Samuli Paulaharjun rahastosta jatettiin seuraavat apurahat:

FM Pirjo Rautiaiselle väitöskirjatyöhön Monitieteellinen kenttätyö – tutkijoiden näkökulmia kenttätyön merkityksestä ihmistieteissä, 4 000 euroa. Sekä Svullryan kenttämatkaryhmälle kenttämatkaan Svullryaan, Norjan metsäsuomalaisalueelle, 2 784 euroa.

FM Aino Tormulaiselle väitöskirjatyön Koettu ja tulkittu tyttöenergia. Tutkimus populaarikulttuurin ilmiöstä Suomessa muistitieto- ja arkistoaineistojen keruuseen, 1 000 euroa.

Samuli Paulaharjun rahastosta jaetaan palkintoja ja apurahoja kansanperinteen kerääjille tai kenttätutkijoille.

Lähteet: Yle Uutiset