Hirvikannan hoitosuunnitelmaa valotetaan

Tekeillä olevaa hirvikannan hoitosuunnitelmaa esitellään Pohjois-Savossa tällä viikolla. Suunnitelma on edennyt niin pitkälle, että maakunnallinen riistaneuvosto pystyy kertomaan ensimmäisiä toimenpide-ehdotuksia eri sidosryhmille, kuten metsätalouden edustajille.

Teksti-TV Savo

Yhtenä käytännön ehdotuksena hirvien määrän säätelyyn on niin kutsuttujen hirvitalousalueiden käyttöön ottaminen. Niiden avulla pystyttäisiin metsästyksen suunnittelussa huomioimaan nykyistä paremmin hirvien liikkuminen esimerkiksi useamman kunnan alueella.

Lisäksi hirvikannan seurantaan ehdotetaan samanlaista sähköistä seurantajärjestelmää, jollaisella seurataan suurpetojen määrää. Pohjois-Savon riistaneuvoston tilaisuus on torstaina.