Koe uusi yle.fi

Ministeriö lisäisi maakaapelointia merkittävästi

Sähkön toimitusvarmuutta halutaan parantaa lisäämällä maakaapelointia, tehostamalla keskijännitejohtojen reunametsien hoitoa ja tiukentamalla toimintavarmuustavoitteita.

Kotimaa

Työ- ja elinkeinoministeriön energiaosasto ehdottaa myös, että asiakkaille pitkittyneistä sähkökatkoista maksettavia korvauksia nostettaisiin merkittävästi.

Ehdotukset ovat vastaus elinkeinoministeri Jyri Häkämiehen (kok.) viime joulukuun myrskyjen jälkeen antamaan toimeksiantoon.

Jakeluverkon vikaantuminen myrskyssä tai lumikuorman vuoksi ei saisi ehdotuksen mukaan aiheuttaa asemakaava-alueella yli kuuden tunnin eikä haja-asutusalueella yli 24 tunnin sähkökatkosta.

Tähän tavoitteeseen pitäisi päästä vuoden 2017 loppuun mennessä. Vuoden 2019 loppuun mennessä tavoitteen piirissä pitäisi olla vähintään 50 prosenttia ja vuoden 2023 loppuun mennessä vähintään 75 prosenttia asiakkaista.

Tämä tavoite edellyttää keskijännite- ja pienjännitejohtojen maakaapeloinnin merkittävää lisäämistä ja muita rakenteellisia ratkaisuja Suomen jakeluverkossa. Toimintavarmuutta parantaisi myös esimerkiksi ilmajohtojen siirtäminen teiden varsille. Tavoite merkitsisi mm. Suomen metsäisillä alueilla sijaitsevien taajamia syöttävien korkeajännitejohtojen maakaapelointia kokonaan.

Maakaapelointiin panostaminen nostaisi sähkön siirtomaksuja. Keskeinen keino kustannusten pienentämiseksi on kaapeleiden sijoittaminen maanteiden varrelle.

Lakeihin muutoksia metsänhoidosta, tiedottamisesta ja korvauksista

Ministeriö ehdottaa sähkömarkkinalakiin muutosta, joka antaisi jakeluverkon haltijalle oikeuden ennaltaehkäiseviin toimiin sähköjohtojen reunusmetsissä. Toimet rajattaisiin jakeluverkolle ilmeisen riskin aiheuttaviin puihin. Lisäksi metsänomistaja saisi täyden korvauksen puista.

Lakiin halutaan myös säännös, jossa jakeluverkon haltijalle tulisi velvollisuus antaa asiakkaalle tietoa jakeluhäiriön kestosta ja sähkön palautumisesta. Tiedottaminen voisi tapahtua esimerkiksi tekstiviesteillä.

Asiakkaille maksettaviin korvauksiin esitetään lisättäväksi kaksi uutta porrasta kahdeksan ja 12 vuorokauden kohdalle. Samalla korvauksen enimmäissumma nostettaisiin 700 eurosta vuoteen 2018 mennessä enimmillään 2 000 euroon.

Tarvittavat muutokset sähkömarkkinalakiin ja maantielakiin valmistuvat tämän vuoden kuluessa.

Lähteet: Yle Uutiset