Virkkunen ei tarjoillut yllätyksiä Oulussa

Kuntauudistuksen aluekierroksella ei kuultu kuntaministeriltä uusia avauksia. Henna Virkkusen mukaan Pohjois-Pohjanmaalla on hyvä tilanne väestörakenteen suhteen moneen muuhun maakuntaan verrattuna. Silti toimia vaaditaan. Kunnat eivät ole olleet suopeita hankkeelle.

Teksti-TV Oulu
Henna Virkkunen puhujanpöntössä Saalastinsalissa Olussa
Henna Virkkunen korosti uudistuksen tärkeyttä myös Pohjois-Pohjanmaalla.Yle

Kuntaministeri Henna Virkkusen suusta ei kuntauudistuksen aluekierroksen Pohjois-Pohjanmaan avauspuheenvuorossa kuultu uusia avauksia. Virkkunen korosti Pohjois-Pohjanmaan hyvää ikärakennetta, mutta alleviivasi silti tarvetta kuntarakenteen muutokselle.

Kolmituntisen kuntakommenttimaratonin päätteeksi Virkkunen totesi, että valtio ei näe pakkoliitoksia järkevinä

- Lähinnä kriisikuntien kohdalla niitä on pidetty mahdollisena. Lojaalisuus kuntakentän sisällä on kuitenkin vähenemässä, eikä köyhiä kuntia haluta vapaaehtoisesti mukaan liitoksiin.

Valtionvarainministeriön ylitarkastaja Markku Mölläri nosti erikseen esille Oulun eteläisen sirpaleisuuden, jolle pitäisi tehdä jotain. Pohjois-Pohjanmaa on varsin kahtiajakautunut.

Oppositiolta kritiikkiä hallitukselle

Oulun tilaisuuden avannut maakuntahallituksen puheenjohtaja Mirja Vehkaperä totesi puheenvuorossaan, että kuntarajojen siirtely ei nuorenna vanhuksia tai paranna sairaita.

Vehkaperä arvosteli hallitusta myös piiloutumisesta selvityksen taakse.

Kunnilta kritiikkiä kuntakartalle

Tilaisuudesta suurimman osan haukkasivat kuntien puheenvuorot. Kaikille pohjoispohjalaisille kunnille oli varattu aikaa neljä minuuttia asukaslukuun katsomatta. Kaikkiaan puheenvuoroja oli 34 kappaletta.

Kuntauudistus ei herättänyt pohjoispohjalaisissa kunnissa liiemmälti ihastusta. Moni kunta tunnusti puheenvuoroissaan muutostarpeen, mutta hallituksen tapa runnoa uudistusta läpi sai kovaa kritiikkiä.

Oulu maalaili omassa puheenvuorossaan mielikuvaa jopa suunniteltua suuremmasta kaupungista. Oulu sai ajatukselleen tukea mm. Siikalatvasta, joka omassa puheenvuorossaan perusteli kiinnostustaan Oulun suuntaan mm. asiointiliikenteen suunnalla.

Lähteet: Yle Oulu