Parantamisen suunnittelu jatkuu valtatiellä 5

Viitostien parantamisen suunnittelu Mikkelin eteläpuolella jatkuu Hietasen-Pitkäjärven välillä. Yleissuunnitelma valmistuu ensi vuoden lopulla.

Pohjois-Savon Ely-keskus käynnistää suunnittelun noin yhdeksäntoista kilometrin pituisella tieosuudella huhtikuussa. Hietasesta Otavaan valtatie siirtyy mahdollisesti uuteen paikkaan. Otavasta Mikkeliin levennetään nykyistä tietä.

Suunnittelutyön alussa selvitetään valtatien eri parantamisvaihtoehdot ja niiden ympäristövaikutukset arvioidaan. Arviointi eli niinsanottu YVA-vaihe kestää noin vuoden.

Sen jälkeen toteuttamiskelpoisimmasta ja ympäristövaikutuksiltaan kestävästä vaihtoehdosta laaditaan yleissuunnitelma.