Iisalmeen ehkä toinenkin biojalostamo

Iisalmeen saatetaan rakentaa toinenkin biojalostamo. Green Fuel Nordic varautuu nyt käynnistyvässä ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä myös siihen vaihtoehtoon, että Iisalmeen tai Savonlinnaan tulisikin kaksi biojalostamoa.

Teksti-TV Savo
Green Fuel Nordicin tulevan biojalostamon paikka Anaika Woodin vieressä.
Kati Myöhänen / Yle

Mitään päätöstä asiasta ei kuitenkaan vielä ole tehty, korostaa Green Fuel Nordicin toimitusjohtaja Timo Saarelainen. Hänen mukaansa Iisalmeen kyllä mahtuisi toinenkin jalostamo.

Green Fuel Nordic kertoi kuukausi sitten kaavailevansa metsäbiomassaa käyttävien jalostamojen rakentamista Iisalmen Soinlahteen ja Savonlinnan Pääskylahteen. Kolmannen laitoksen sijaintipaikka jäi tuolloin auki.

Yhden biojalostamon investointi on noin 50 miljoonaa euroa. Kunkin laitoksen rakennusaikainen työlisyysvaikutus on noin 300 henkilötyövuotta, tuotannollisessa toiminnassa yksi laitos työllistää suoraan 100 ihmistä.

Lausuntojen antamiseen aikaa kuukausi

Laitosten yhteenlaskettu bioöljyn tuotto olisi 90 000 - 270 000 kuutiota bioöljyä vuodessa. Prosessissa kaasutettu biomassa jäähdytetään nopeasti, jolloin syntyy bioöljyä.

Keskeisiä arvioitavia ympäristövaikutuksia ovat tuotannossa tarvittavan raaka-aineen ja lopputuotteen kuljetukset, hakkurin melupäästöt sekä prosessissa käytettävät painelaitteet. Pohjois-Savon ELY-keskus asettaa arviointiohjelman nähtäville ja pyyttää siitä lausuntoja kuukauden aikana.

Lähteet: Yle Savo