1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Teksti-TV Perämeri

Energian hintapaineet paperitehtaiden peikkona

Energian hintaan tulevaisuudessa kohdistuvat nostopaineet voivat pahimmillaan johtaa jopa paperitehtaiden lakkautuksiin, arvioi Metsäteollisuus ry:n energia- ja infrastruktuurijohtaja Jouni Punnonen. Turve- ja dieselveron nosto sekä merenkulun rikkidirektiivi voivat yhdessä aiheuttaa jopa tehtaiden alasajoja.

Kuva: YLE / Antti Heikinmatti

Turvevero nousee ensi vuoden alussa 1,9:stä eurosta megawattitunnilla 4,9:ään euroon.

Veron nosto voi johtaa siihen, että puuta käytetään energiapuuna eikä kuitupuuna. Myös puun hinta todenäköisesti nousee. Niin ikään dieselveron nosto syö puunjalostusteollisuuden kannattavuutta.

- Samansuuntainen vaikutus on suunnitelmien mukaan vuonna 2015 voimaantulevalla merenkulkua koskevalla rikkidirektiivillä, jonka vaikutus metsänjalostusteollisuuteen on parinsadan miljoonan euroa luokkaa, sanoo Metsäteollisuus ry:n energia- ja infrastruktuurijohtaja Jouni Punnonen.