Työttömyys jatkaa kasvuaan Kymenlaaksossa

Työttömyys kasvoi reippaasti Kotkassa viime vuoteen verrattuna, Kouvolassa tilanne on säilynyt ennallaan. Koko maassa työttömien määrä vähenee.

Teksti-TV Kymenlaakso
Kotkan työvoimatoimisto
YLE Kymenlaakso

Työttömyys kasvoi Kymenlaaksossa helmikuussa noin kolme prosenttia viime vuodesta. Työttömiä työnhakijoita ja lomautettuja oli helmikuun lopussa Kymenlaaksossa lähes 11 000, joista enemmistö miehiä.

Kotkassa työttömyys oli reilusti yli seitsemän prosentin kasvussa, mutta Kouvolassa ennallaan. Avoimien työpaikkojen määrä kuitenkin laski Kouvolassa lähes neljänneksen edellisvuodesta.

Työttömien osuus työvoimasta on Kotkassa lähes 16 prosenttia ja Kouvolassa 12 prosenttia. Positiivisin muutos on tapahtunut Miehikkälässä, jossa työttömien osuus laski yli 10 prosenttia.

Kaakkois-Suomessa työttömyys on kääntynyt pieneen kasvuun, mutta koko maassa työttömyys oli lievässä laskussa.

Lähteet: Yle Kymenlaakso