Benito Casagrandelle erityismaininta Euroopan unionilta

Turkulainen arkkitehti Benito Casagrande on saanut Euroopan unionin ja Europa Nostran erityismaininnan elämäntyöstään kulttuuriperinnön hyväksi. Perusteluissa todetaan, että Casagranden merkittävin teko on ollut Turun vanhan historiallisen keskustan pelastaminen rakennussuojelun piiriin.

Turku
Arkkitehti Benito Casagrande tutkii Kauppiaskatu 1:n julkisivua.

Casagrande laati vuonna 1970 Teknillisen Korkeakoulun diplomityönään Turun Vanhan keskustan elävöittämissuunnitelman, jossa koko vanha kaupungin keskusta suojeltiin ja käyttötarkoituksia muuttamalla muutettiin eläväksi vanhaksi kaupungiksi. Alue oli tuolloin erittäin pahasti syrjäytynyt kaupunkilaisten käytöstä.

Diplomityö käynnisti vilkkaan keskustelun Turun vanhan keskustan tulevaisuudesta, ja 13 vuoden keskustelun jälkeen Turun kaupunki päätti lopulta 1980-luvun alussa pelastaa omistamansa rakennukset tarkalleen Casagranden esittämien suunnitelmien mukaan. Suunnitelmaan kuului mm. poliisilaitoksen ja sosiaalitoimiston muuttaminen monipuoliseksi kulttuurikeskukseksi.

- Suomesta on vaikeaa, ellei suorastaan mahdotonta nimetä toista yhtä monipuolisesti ansioitunutta ja samassa mitassa edelleenkin aktiivista rakennusperinnön säilyttämisen alalla toimivaa henkilöä, toteaa palkintohakemuksen esitarkastajana toiminut dosentti Heikki Kukkonen raportissaan.

Europa Nostra on eurooppalainen kulttuuriperintöä vaaliva kansalaisjärjestö sekä paikallisten ja kansallisten kulttuuriperintöyhdistysten liitto. Järjestöllä on yli 400 jäsen- tai kannatusjäsenyhteisöä eri puolilla Eurooppaa. Se toimii läheisessä yhteistyössä Euroopan unionin, Euroopan neuvoston ja Unescon kanssa.

Lähteet: Yle Turku