1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Teksti-TV Perämeri

Rajajokikomissio: Röyttän tuulipuiston kaavaehdotuksessa puutteita

Suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio pitää Tornioon Röyttän edustalle suunnitellun merituulivoimapuiston kaavaehdotusta puutteellisena. Komission mielestä tuulipuiston rakentamisen ja toiminnan kokonaisvaikutuksia kalastoon, kalastukseen ja muuhun luontoon sekä alueen käyttöön ei ole osayleiskaavaluonnoksessa arvioitu riittävästi.

Rajajokikomissio korostaa, että kaavan määräysten tulee olla riittävän yksiselitteisiä, koska yksityiskohtaisempaa kaavaa ei ole tarkoitus laatia. Komissio toteaa, että merkittävälle osalle Perämeren matalikoista on suunniteltu tuulivoima-alueita tai muuta käyttöä, millä voi olla ennalta arvaamattomia kerrannaisvaikutuksia koko Perämeren alueen ekologiseen tasapainoon.