Ostolääkäri on kallis lääkäri

Yksityiseltä lääkärifirmalta hankittu ostolääkäri maksaa jopa yli kaksi kertaa enemmän kuin oma virkalääkäri. Pyyntö on ollut jopa 380 000 euroa vuodessa. - Se harmittaa ankarasti, että yksityisten lääkärifirmojen kautta kansainväliset sijoittajat rikastuvat itäsavolaisten potilaiden ja kuntien kustannuksella, sanoo Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja Asko Ruuskanen.

Kuva: YLE / Paavo Koponen

Kun Itä-Savon sairaanhoitopiiri Sosteri aloitti toimintansa viisi vuotta sitten, oli yhtenä tavoitteena kuntien terveys- ja sosiaalimenojen hillitseminen. Kustannukset ovat kuitenkin koko ajan nousseet, eikä suunta ihan heti muutu.

Tosin Savonlinnan kaupunki ja moni muukin kunta aikoo siirtää perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen jälleen omaksi toiminnaksi. Ostopalvelujen hinnat karkaavat, kun kilpailua ei kuitenkaan ole.

- Kyllähän Sosteri aika kallis kunnille on kieltämättä. Potilaitten kannalta suurin ongelma oli terveyskeskuslääkäreiden puute ja siitä johtuvat erittäin pitkät hoitoonpääsyajat, harmittelee Asko Ruuskanen.

- Lääkärien rekrytointiin on panostettu erittäin voimakkaasti ja lääkärien palkkoja on korotettu. Näkyvyyttä on parannettu esimerkiksi Nuori lääkäri -päivillä ja nyt ollaan menossa Tarttoon esittelemään Sosterin toimintaa. Kyllä siihen on yritetty vaikuttaa, mutta tulokset näkyvät aika hitaasti.

Kuntalaskutus kipuaa ylöspäin

Itä-Savon sairaanhoitopiirin Sosterin kuntalaskutus jatkoi kasvuaan myös viime vuonna. Nousua oli 7,2 prosenttia. Kulut olivat 137,3 miljoonaa euroa ja tuotot 140,7 miljoonaa. Ylijäämää Sosteri palautti kunnille puolitoista miljoonaa euroa. Kustannuksia ovat nostaneet Kuopion yliopistosairaalalta ostetut palvelut, kalliit ostolääkärit ja palveluasumisen kasvu.

Pääpiirteissään Sosteri saavutti viime vuonna kuntayhtymävaltuuston asettamat tavoitteet. Keskimääräinen hoitojen jonotusaika on lyhentynyt, mutta se oli kuitenkin 48 päivää, kun tavoite on 35 päivää. Kolmessa tapauksessa odotusta kertyi jopa yli180 päivää. Jonotusajoista onkin odotettavissa selvityspyyntö.

Tuntematon tulevaisuus

Terveyspalvelut ovat koko valtakunnassa valinkauhassa. Savonlinnan seudulla myös kuntaliitokset vaikuttavat asiaan ja nähtäväksi jää miten esimerkiksi Sulkava ja Rantasalmi järjestävät perusterveydenhuoltonsa. Myös erikoissairaanhoidossa on erilaisia mahdollisuuksia ISER-kaavailun lisäksi.

- Jos minulta kysytään, niin en yhtään osaa arvata, minkälainen Sosteri on kahden vuoden kuluttua, sanoo Asko Ruuskanen.