Oikeusasiamies: KHO:n Hallberg menetteli väärin isoäitien käännytysasiassa

Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen katsoo, että Korkeimman hallinto-oikeuden presidentin Pekka Hallbergin menettely isoäitien käännytysjupakassa on ollut perustuslain mukaisen hallintotavan vastaista. Oikeusasiamies kuitenkin pitää Hallbergin päätöstä inhimillisesti ymmärrettävänä mutta ei hyväksyttävänä.

Kotimaa
KHO:n presidentti Pekka Hallberg
YLE

Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen antoi KHO:n presidentille Pekka Hallbergille moitteet väärästä menettelystä tänään.

Oikeusasiamiehen mukaan Hallberg toimi vastoin hallintotehtävien jakoa ja tuomioistuinten riippumattomuutta koskevia periaatteita jättäessään kiirehtimättä ulkomaalaismummojen käännytyspäätöksiä. Menettely on ollut korkeimman hallinto-oikeuden presidentille ja tuomioistuimen ratkaisukokoonpanossa vähemmistöön jääneelle tuomarille sopimatonta, oikeusasiamies katsoo.

Oikeusasiamies on ottanut arvioinnissaan huomioon inhimilliset näkökohdat. Myös tapahtuma-aikana esillä ollut mahdollisuus nopeasta lainmuutoksesta on oikeusasiamiehen mukaan vaikuttanut Hallbergin toimintaan.

Hallbergin menettelyä voidaan pitää inhimillisesti jossain määrin ymmärrettävänä, mutta ei kuitenkaan oikeudellisesti arvioituna ja periaatteelliselta kannalta hyväksyttävänä, sanoo oikeusasiamies.

Tieto päätöksestä on saatettu Hallbergille, joka on aiemmin sanonut toimineensa lain ja hallintotavan mukaisesti. Hallberg kirjoitti selvityksessään oikeusasiamiehelle, että päätösten kiireellinen täytäntöönpano olisi ollut epäinhimillistä.

Paatero ei ylittänyt valtaansa

Poliisiylijohtaja Mikko Paatero tai Helsingin tai Itä-Uudenmaan poliisiviranomaiset eivät oikeusasiamiehen mukaan ylittäneet harkintavaltaansa.

Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen on keskiviikkona antanut päätöksensä niihin 19 kanteluun, joissa arvosteltiin Hallbergin ja Paateron menettelyä isoäitien käännytysasiassa.

KHO teki maaliskuussa 2010 kaksi erillistä käännytyspäätöstä. Hallberg oli tekemässä KHO:n päätöstä, jossa hylättiin egyptiläisen isoäidin Evelin Fadayelin valitus käännyttämisestä. Hän jäi vähemmistöön päätösäänestyksessä. Lisäksi KHO epäsi toiselta isoäidiltä, venäläiseltä Irina Antonovalta, luvan valittaa käännytyksestä. Tähän päätöksen Hallberg ei osallistunut.

Pian KHO:n ratkaisujen jälkeen Hallberg lähetti poliisiviranomaisille kirjeen, jossa hän kertoi näkemyksestään, ettei karkotuspäätösten täytäntöönpanoa ole syytä kiirehtiä.

Lähteet: YLE Uutiset