Metsäenergiasta työtä ja tuloa

Metsäenergian hyödyntäminen lisääntyy lähivuosina merkittävästi. Energiapuun ja -hakkeen käytön kasvu tuo Metsäntutkimuslaitoksen mukaan Itä-Suomeen merkittävästi työpaikkoja sekä rahaa.

energiakasvit
Metsäkone kaivaa kantoja.
YLE

Itä-Suomessa puuta hyödynnetään energiakäyttöön muuta maata vähemmän, sillä turpeen käyttö on edelleen hyvin yleistä. Työllisyyttä ja tuloja alueelle metsäenergiasta saadaan esimerkiksi myymällä haketta muun muassa Etelä-Suomeen, sekä valmistamalla korjuu- ja polttolaitteita. Esimerkiksi alueen metsäkonevalmistajat hyötyvät jo nyt energiapuun korjuusta.

- Itä-Suomessa on erittäin vankkaa teknologiateollisuutta, Ponsse, John Deere ja Kesla ja monia muita, joiden konekysynnässä tämä metsäenergia tuntuu. Teollisuus myös työllistää merkittävästi. Siinä puhutaan jo useiden miljoonien liikevaihdosta, joka muodostuu laitevalmistuksesta, hankintaketjujen työllistymisestä ja kantorahatulosta metsänomistajille, professori Antti Asikainen Metsäntutkimuslaitokselta kertoo

Lähteet: YLE Savo