Euroopan komissio vähentää köyhyyttä esikouluilla

Euroopan komissio suunnittelee esimerkiksi koulupudokkaiden määrän vähentämistä esiopetusta parantamalla. Suunnitelmalla vauhditetaan Eurooppa 2020 -strategiaa, jonka tavoitteista yksi on vähentää eurooppalaisten köyhien määrää 20 miljoonalla vuoteen 2020 mennessä.

Ulkomaat

Euroopan komissio esitteli tänään toimintasuunnitelman, kuinka parantaa eurooppalaisten lasten lähtökohtia elämään. Tarkoitus on luoda perusta elinikäiselle oppimiselle ja sitä kautta työllisyydelle. Suunnitelmaan sisältyy esiopetuksen laajentaminen, jotta kaikilla lapsilla on mahdollisuus ottaa osaa siihen.

Ennen oppivelvollisuusikää saatavassa koulutuksessa on suurta vaihtelua EU:n sisällä. Lähes joka kahdeksannessa eurooppalaisessa kotitaloudessa elää alle 6-vuotias lapsi. Heistä joka viides, 19 miljoonaa lasta, elää köyhyysriskin alla.

Kaksi vuotta sitten EU:n opetusministerit asettivat tavoitteeksi, että 95 prosenttia neljä vuotta täyttäneistä lapsista olisi varhaiskasvatuksen piirissä. Nyt EU:n keskiarvo on runsaat 92 prosenttia. Luku ei kerro mitään varhaiskasvatuksen laadusta. Komissio ehdottaakin, että käyttöön on otettava varhaiskasvatuksen laadunvarmistusjärjestelmä.

Lähteet: YLE Uutiset