1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Teksti-TV Pohjanmaa

Lumion toimet tutkitaan perin pohjin

Vaasan kaupunginjohtajan eroon johtaneita syitä tarkastellaan yksityiskohtia myöden. Kaupungin tarkastuslautakunta aikoo viedä hallinnon ja talouden erityistarkastuksen loppuun asti.

Tarkastuslautakunnan jäsen Mauri Öljymäki, kaupungin tarkastuspäällikkö Matti Rosvall ja tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Heimo Hokkanen.
Sisäinen tarkastus on puuttunut vuosia epäselvyyksiin. Kuvassa tarkastuslautakunnan jäsen Mauri Öljymäki, kaupungin tarkastuspäällikkö Matti Rosvall ja tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Heimo Hokkanen. (1:33) Kuvaus ja editointi Mari Latva-Karjanmaa.

Lautakunta päätti eilisessä kokouksessaan toimittaa tarkastusraportit kaupunginkanslian virka-auton käytöstä ja kaupunginjohtaja Markku Lumion palkitsemispäätöksistä kaupunginhallituksen käsittelyyn toimenpiteitä varten. Nämä raportit ovat vielä salaisia niin kauan, kunnes kaupunginhallitus on ne käsitellyt.

Esiin nousivat myös kaupunginjohtaja Markku Lumion alkoholihankinnat, kotiedustus ja henkilökohtaisen S-etukortin käyttö.

Useita yhteisiä matkoja museonjohtaja Salinin kanssa

Sisäinen tarkastaja on listannut musenjohtaja Anne-Maj Salinin ja kaupunginjohtaja Markku Lumion yhteisiä matkoja näyttelyiden avajaisiin liittyen. Matkoja kertyy kaikkiaan 15 vuosina 2006-2009. Lumion vaimo Christine Bengtsson-Lumio on ollut mukana näillä matkoilla neljä kertaa. Osa matkoista, kuten ulkomaanmatkat on hyväksytty kaupunginhallituksessa, mutta osa kotimaan matkoista ei.

Bengtsson-Lumio on tehnyt vuosina 2005-2010 kaikkiaan 26 Vaasan kaupungin maksamaa matkaa. Näistä on hyväksytty kaupunginhallituksessa kuusi matkaa, kun periaatteessa kaikki olisi pitänyt hyväksyttää.

Kaupunginjohtaja itse ei tarvitse hyväksyntää kotimaan matkoille, vaan ainoastaan ulkomaanmatkoille.

Tarkastuslautakunta arvioi, että lisää yksityiskohtia tulee varmasti esille erityistarkastuksen jatkuessa.

Sisäinen tarkastus puuttunut vuosia epäselvyyksiin

Kaupungin sisäinen tarkastaja on toimittanut vuosina 2005-2009 yli kaksikymmentä raporttia kaupunginjohtaja Lumiolle. Osa raporteista on viety eteenpäin kaupunginhallitukselle ja johtanut toimenpiteisiin, osa ei.

Esimerkiksi matkalaskujen hyväksyntään liittyen on jo vuonna 2005 ohjeistettu, ettei hyväksyjänä voi toimia alainen, ja että kaupunginjohtajan matkalaskujen hyväksyjänä toimii kaupunginhallituksen puheenjohtajana.

Vajaan 68 000 euron luottokorttiostoista vuosina 2007-2010 Lumio on itse hyväksynyt yli 10 000 euroa. Lumion alainen kansliapäällikkö Anna-Maija Iitola on hväksynyt laskuja yli 50 000 euron edestä.

Kaupungin tarkastuspäällikkö Matti Rosvallin mukaan tilanteesta pitää nyt ottaa oppia, ettei vastaava pääse toistumaan.

- Tällä hetkellä tilanne on sellainen, että vaasalaisten luottamus kaupungin toimintaan pitää palauttaa. Me teemme nyt mahdollisimman paljon töitä sen eteen, Rosvall toteaa.

Rosvall myöntää, että toimenpiteet eivät ole olleet riittäviä, kun väärinkäytökset tulevat julki vasta nyt.