Lama-ajan sukupolvi ylittää ansioissa suuret ikäluokat

Lama-ajan sukupolvi on kirinyt palkkatuloissa suurten ikäluokkien ohi. Sen sijaan 90-luvulla syntyneiden nuorten lähtöpalkat näyttävät jäävän aikaisempia sukupolvia matalammiksi, kertoo Tilastokeskuksen tutkimus. Silti uusilta sukupolvilta vaaditaan aikaisempaa korkeampaa koulutusta.

Kotimaa
Seteleitä kukkarossa.
Yle

Tilastokeskuksen palkkavertailussa, kolmen työmarkkinoilla olevan sukupolven tarkastelussa, keskimmäinen sukupolvi, 70-luvun alkupuoliskolla syntyneet, lama-aikaan työmarkkinoille tulleet, nykyisin lähes nelikymppiset työntekijät, ovat kirineet palkkatuloissa vuosina 45-50 syntyneiden, vanhimman sukupolven, niin sanottujen suurten ikäluokkien ohi.

Sen sijaan nuorin sukupolvi, vuosina 85-90 syntyneillä, jotka ovat vasta tulossa työmarkkinoille, näillä tilipussi on muita ryhmiä selvästi ohuempi.

- Lama-ajan sukupolven ansiot ovat hiukan suuria ikäluokkia isommat, mutta selvästi nuoria ikäpolvia suuremmat, sanoo yliaktuaari Mika Idman Tilastokeskuksesta.

Lama-aikaan työmarkkinoille tulleiden keskipalkka on lähes 3200 euroa, suurten ikäluokkien muutaman kympin vähemmän, sen sijaan nuorten tulot ovat lähes tuhat euroa kahta muuta ryhmää pienemmät. Nuoret tosin tekevät vielä opiskelun ohella muita töitä ja ovat vasta tulossa työmarkkinoille. Suuret ikäluokat taas ovat jo osittain jääneet eläkkeelle.

40-vuotiaana ansiot pysyvät samoina tai laskevat

Yksi selittäjä suurten ikäluokkien ansiotason pienemmyydessä on 40-vuotiaan rajapyykki.

- Tutkimusten mukaan noin 40 vuoden iän jälkeen ansiot eivät enää kasva, siihen asti keskiansiot näyttäisivät vielä kasvavan, sen jälkeen samanlaista kehitystä ei enää havaita, selvittää yliaktuaari Mika Idman.

Tämä kehitys ei kuitenkaan päde johtajiin eikä erityisasiantuntijoihin. Suurten ikäluokkien ansiot näissä ryhmissä ovat 300 - 400 euroa lama-ajan sukupolvea suuremmat.

- Tosin johtaja-ammateissa ansiot saattavat kehittyä vielä vanhemmallakin iällä, toteaa Idman.

Tavallisilla työntekjöillä ansiot voivat sen sijaan jopa kääntyä laskuun 40 ikävuoden jälkeen.

Koulutuksella ja palkkatasolla on tutkimuksen mukaan selkeä yhteys, mitä korkeampi koulutus, sitä parempi palkka, ainakin suurilla ikäluokilla ja lama-aikaan työmarkkinoille tulleella sukupolvella. Uudelta sukupolvelta vaaditaan samaan työhön ja palkkaan aina aikaisempaa ikäryhmää korkeampi koulutus. Alemmalla koulutuksella pääsi aikaisemmin siis vaativampiin tehtäviin kuin nykyisin.

Nuorten ansiot ovat laskeneet

Tilastokeskuksen vertailussa kuitenkin näyttää siltä, että nyt työmarkkinoille tulevien nuorten palkkataso on heikentynyt aikaisemmin samassa elämänvaiheessa olevien sukupolvien nuoriin verrattuna. Lama-ajan sukupolven nuoret näyttävät vertailun mukaan saaneen parempaa palkkaa kuin 90-luvun nuoret.

Nuorten palkkatason aleneminen on lähtenyt käyntiin yksityissektorilta, nykynuoret saavat samassa elämänvaiheessa olleeseen, aikaisempaan sukupolveen verrattuna 150 euroa heikompaa kuukausipalkkaa. Keskiasteen koulutuksen suorittaneilla ero on hiukan pienempi.

- Nyt työmarkkinoille tuleva sukupolvi kohtaa heikomman ansiotason kuin edeltävä sukupolvi.

- Ei tosiaan ole mikään hyvä tilanne, että vaaditaan korkeampaa koulutusta, mutta tarjotaan heikompaa ansiotasoa, toteaa yliaktuaari Mika Idman Tilastokeskuksesta.

Lähteet: Yle Uutiset / Helena Ala-Mettälä