1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Teksti-TV Oulu

Lohi nostetaan Iijokeen

Iijoen voimaloiden yhteyteen ryhdytään suunnittelemaan kalateitä. Vuoden vaihteessa loppunut Vaelluskalat Palaavat Iijokeen hanke saa jatkoa. Ohisiirroilla on jo onnistuttu luomaan lohikantaa Iijoen keskijuoksulle.

Teksti-TV Oulu
YLE / Jani Aarnio

Vaelluskalat palaavat Iijokeen 2008-2010 projekti saavutti tavoitteensa ja Iijoen voimaloiden yhteyteen ryhdytään suunnittelemaan kalateitä. Vuoteen 2013 yltävässä uudessa hankkeessa on muun muassa tarkoitus rakentaa kalatie Iijoen keskijuoksulle Kostonjärven säännöstelypadolle sekä tehdä kalatiesuunnitelmat Iijoen alajuoksulla oleville viidelle voimalaitospadolle.

Jokivarren kuntien tavoitteena on, että kalateitä voimalaitosten yhteyteen päästäisiin rakentamaan tämän vuosikymmenen puolella. Hankkeen päällikkö Arto Hirvonen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta kertoo, että jo tehdyt lohien ylisiirrot keski- ja yläjuoksulle osoittavat, että lohi lisääntyy voimalaitosten yläpuolella.

- Olemme siirtäneet sukukypsiä lohia voimalaitospatojen ohi vuosina 2009 ja 2010 ja olemme saaneet perustettua lohikannan Iijoen keskijuoksulle, kertoo Hirvonen.

-Avovesikaudella olemme pystyneet myös todentamaan, että voimalaitospatojen ohi siirretyt lohet ovat lisääntyneet ja siellä on luonnonvaraisen lisääntymisen tuloksena syntyneitä lohen poikasia.

Aktiivisin lohi ui yli 550 kilometriä

Kahden kesän aikana voimalaitosten yläpuolelle siirrettiin kaikkiaan 80 lohta. Seurannassa olleet lohet liikkuivat laajalla alueella ennen kutuaikaa, mutta vain muutama kala laskeutui alajuoksun ylimmän voimalan, Haapakosken, alapuolelle. Aktiivisin lohi ehti uida ennen kutuaikaa yli 550 km.

Naaras- ja koiraslohien havaittiin hakeutuvan kutuaikana lajityypillisille lisääntymisalueilleen, jokien koski- ja nivamaisiin virta-alueisiin. Suvantomaisilla jokiosuuksilla talvehtineet lohet aloittivat toukokuussa laskeutumisen alavirtaan, kohti uutta syönnösvaellusta Itämerelle. Vuoden 2009 ylisiirtolohista viisi laskeutui menestyksellä kaikkien Iijoen alajuoksun viiden voimalaitoksen läpi.

Iijoen hankkeen yhteydessä on myös perustettu valtakunnallinen rakennettujen jokien vaelluskalafoorumi.

Lähteet: YLE Oulu

Lue seuraavaksi