Uusia puutaloja purkulistalle

Turun Ratapihankadulla linja-autoaseman läheisyydessä olevia puutaloja ei suojella. Varsinais-Suomen ELY-keskus on päättänyt, ettei se määrää rakennuksia suojeltavaksi rakennussuojelulailla. Turun kulttuuriympäristöyhdistys Puu ja Talo oli esittänyt Ratapihankadun kulmauksen neljän puutalon ja yhden tiilitalon suojelua.

puurakennukset

Suojeluesityksestä pyydettiin Turun kaupungin lausuntoa. Kaupunki totesi samoin kuin museovirasto, etteivät rakennukset suojelukohteina ole valtakunnallisesti merkittäviä.

Kaksi puutaloista kuuluu ns. Partiokeskuksen talon pihapiiriin, jolle kaupunginvaltuusto on jo hyväksynyt uuden asemakaavan.

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen suojelematta jättämispäätös esitetään merkittäväksi kaupunginhallituksen tiedoksi illan kokouksessa.

Lähteet: YLE Turku