1. yle.fi
  2. Uutiset

Lappeenranta laskemassa jätevetensä Vuokseen

Lappeenrannan kaupunginvaltuustossa haetaan tänään ratkaisua jätevesikysymykseen. Ensimmäisenä vaihtoehtona esitetään jätevesien laskemista Vuokseen. Kaupunginvaltuuston kokousta voi seurata netissä.

Teksti-TV Etelä-Karjala
Haapajärven rantaa
Haapajärven rantaaYLE Etelä-Karjala

Lappeenranta on hakemassa ympäristölupaa jätevesiensä laskemiseksi Vuokseen. Valtuusto päättää asiasta tänään maanantaina. Jätevesien laskeminen vuokseen vaatisi nykyisen jätevedenpuhdistamon saneeraamisen, 38 miljoonan euron siirtolinjan rakentamisen ja uuden 40 miljoonan euron puhdistamon rakentamisen. Valtiolta haettaisiin investointitukea hankkeen toteuttamiseen.

Vuoksen rinnalla toisena vaihtoehtona on harkittu puhdistettujen jätevesien laskemista Suur-Saimaaseen. Vaikka Suur-Saimaa olisi laskuvesistönä noin 15 miljoonaa euroa Vuoksea edullisempi vaihtoehto, ovat sekä tekninen lautakunta että Lappeenrannan Vesi Oy puoltaneet Vuoksi-vaihtoehtoa.

- Kyse on jo mittakaavaltaan maakunnallisesta hankkeesta ja jätevesiratkaisun myötä Etelä-Karjalassa pystyttäisiin edelleen kehittämään jätevesiyhteistyötä. Jo nyt Lappeenrannan Toikansuon jätevedenpuhdistamolla käsitellään myös Lemin ja Taipalsaaren jätevesiä. Kokonaisuuteen liittyy myös Joutsenon keskustaajaman Oravaharjun puhdistamo, perustelee Lappeerannan ympäristöjohtaja Ilkka Räsänen.

Muut jätevesien laskupaikoiksi esitetyt vaihtoehdot ovat kokonaan poissuljettuja. Rakkolanjokeen ei Lappeenrannan jätevesiä enää saa laskea, Pien-Saimaa ja Saimaan kanava eivät ympäristökuormitusta kestäisi ja Suomenlahti olisi vaihtoehtona liian kallis.

Lappeenrannan jätevesiratkaisun valtuustokäsittelyä voi seurata netissä, Lappeenrannan verkkosivuilla klo 18.30 alkaen. Jätevesiratkaisu on käsiteltävissä asioissa asianumero 19.

Jätevesien laskemisen Rakkolanjokeen jatkuu kiellosta huolimatta

Lappeenrannan kaupungin jätevedet on laskettu Rakkolanjokeen 1960-luvulta asti. Vuosien aikana Haapajärvi, jonne Rakkolanjoki laskee, on pahasti rehevöitynyt. Tammikuussa korkein hallinto-oikeus päätti, ettei Lappeenrannan jätevesiä voi enää Rakkolanjokeen laskea.

Toistaiseksi Lappeenrannan kaupunki jatkaa kuitenkin jätevesiensä laskemista Rakkolajokeen. Ympäristöjohtaja Ilkka Räsänen arvelee, että jätevesien laskemista Rakkolanjokeen ei tultaisi lainkaan lopettamaan ilman korkeimman hallinto-oikeuden päätöstä.

- Nyt tämä on lopetettava, mutta varsinaista lopettamisajankohtaa ei ole vielä päätetty, Räsänen kertoo.

Hänen mukaansa Lappeenrannan kaupungin puhdistettujen jätevesien kuormitus Rakkolanjoessa ja Haapajärvessä on nykyisin noin 10 prosenttia vesistön kokonaiskuormituksesta. Vesistöä kuormittavat myös Nordkalk Oyj:n Lappeenrannan tuotantolaitoksen vedet sekä muun muassa maataloudesta johtuva hajakuormitus.

Jätevesien myötä rehevöitynyttä Haapajärveä kunnostetaan

Itä-Suomen ympäristölupavirasto velvoitti Lappeenrannan kaupungin kunnostamaan Haapajärven ja Rakkolanjoen valtakunnan rajalle asti. Joulukuussa Lappeenrannassa aloitettiin kyseisten vesistöjen laajamittainen kunnostushanke, jonka on määrä valmistua vuoden 2013 loppuun mennessä.

Haapajärvi kuuluu Natura-2000 verkostoon monipuolisen linnustonsa takia. Puhdistushankkeen tavoitteena on järven lintuvesiarvon palauttaminen, alueen virkistyskäytön parantaminen, kalaston biomassan vähentäminen ja pienten särkikalojen osuuden pienentäminen.

- Kunnostuksella halutaan palauttaa järvi niin lähelle alkuperäistä tilaansa kuin mahdollista, vaikka täysin entiselleen sitä ei kuitenkaan saada, ympäristöjohtaja Ilkka Räsänen toteaa.

Haapajärveä kunnostetaan kuivaamalla. Kesäkuussa 2013 sinne aletaan myös johtaa lisävettä Saimaan kanavasta. Tätä varten rakennetaan pumppaamo sekä putkisto. Lisäksi Rakkolanjoen sivuhaaraa levennetään.

Yrityksistä huolimatta arviolta 2,2 miljoonan euron hankkeeseen ei ole saatu ympäristöministeriön avustusta. Kustannukset lankeavat nyt Lappeenrannan Vesi Oy:n eli nykyisen Energia Oy:n maksettavaksi.

Lähteet: YLE Etelä-Karjala / Mari Lukkari

Lue seuraavaksi