Työ vaikuttaa nivelreumaan sairastumiseen

Suomessa on tutkittu ensimmäisen kerran nivelreuman esiintymistä ammattiryhmittäin. Huomio kiinnittyi työssä esiintyvien altisteiden vaikutukseen nivelreuman syntyyn. Riski sairastua on suuri kaivoksissa, kuljetusalalla, maa- ja metsätaloudessa sekä puutarha-alalla työskentelevillä.

Kotimaa
Linja-autonkuljettaja kojelauta edessään
Juha Silander
Linja-autonkuljettaja kojelauta edessään
Huonot työolot voivat altistaa nivelreumalle. Vastavalmistuneen tutkimuksen mukaan kohonnut riski sairastua nivelreumaan on esimerkiksi kaivostyössä ja maataloudessa. Erityisesti kylmät ja kosteat työtilat sekä fyysisesti raskas työ altistavat taudille.

Nivelreumaan sairastuu Suomessa vuosittain noin 1 700 aikuista. Työikäisiä nivelreumaa sairastavia on 35 000. Heistä puolet on joutunut luopumaan työstään.

Aloja, joilla riski sairastumiseen on suuri, yhdistää se, että niissä työskennellään usein kosteassa, kylmässä tai pölyisessä ympäristössä.

Nivelreumaa sairastavat eniten kainuulaiset ja eteläsavolaiset. Määrät ovat suuria myös Karjalassa. Naiset sairastavat nivelreumaa enemmän kuin miehet, Koillis- ja Luoteis-Suomessa jopa kaksi kertaa enemmän.

- Osa alueellisista eroista selittyy elinkeinorakenteella, kertoo dosentti, vanhempi tutkija Riitta-Sisko Koskela Työterveyslaitoksesta.

Maa- ja metsätalous on alueilla tärkeä elinkeino. Nivelreuman esiintyminen liittyy ennen kaikkea karjatalouteen, ei niinkään viljanviljelyyn.

- Nivelreuma on monen syytekijän sairaus. Toivon, että etenkin työterveyshuolto hyödyntää tutkimuksen tuloksia, Koskela huomauttaa.

Tutkimuksessa tutkittiin 15-64 -vuotiaita ammatissa toimineita, joille oli myönnetty Kelan erityiskorvausoikeus nivelreumalääkkeisiin vuosina 1971-2000. Työterveyslaitos, Helsingin yliopisto ja Kansaneläkelaitos tekivät tutkimuksen.

Nivelreuma on pitkäaikainen nivelten tulehdustauti. Sen tarkkaa syytä ei tiedetä. Nivelreuma ei ole perinnöllinen sairaus, mutta alttius siihen periytyy.

Lähteet: YLE Uutiset