Hyvinkäälle kaavaillaan biokaasulaitosta

Kapulan alueelle tuleva biokaasulaitos olisi teholtaan noin neljä megawattia. Laitos käyttäisi polttoaineena muun muassa eläinten lantaa, yhdyskuntajätettä ja suurkeittiöiden ruuantähteitä.

biokaasu
YLE / Kirsi Karppinen

Biovakka Suomi Oy on käynyt Hyvinkään kaupungin kanssa jo jonkin aikaa neuvotteluja biokaasulaitoksen rakentamisesta.

Kapulan alueelle kaavaillaan noin neljän megawatin biokaasulaitosta.

- Laitos tuottaisi biokaasua, mikä on tämmönen puhdas polttoaine, mutta sen lisäksi sieltä tulisi ulos ravinteita joita voidaan käyttää joko maataloudessa tai teollisuuden prosesseissa, kertoo Biovakka Suomi Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jyrki Heilä.

Polttoaineena eläinten lantaa

Biokaasulaitos käyttäisi raaka-aineena vuodessa noin 120 000 tonnia biohajoavaa jätettä kuten eläinten lantaa, yhdyskuntapuhdistamolietettä ja suurkeittiöiden ruoantähteitä.

Biokaasulaitoksen alustavissa suunnitelmissa kaavaillaan, että suuri osa raaka-aineesta tulisi lähialueilta.

- Hyvinkäällä asuu tässä ihan muutaman kilometrin säteellä 40 000 asukasta ja meillä on lisäksi tässä monia yrityksiä, että varmaan iso osa raaka-aineesta tulee ihan tästä lähialueelta, arvelee Hyvinkään teknisen ja ympäristötoimen johtaja Jyrki Mattila.

Naapurissa tarjolla yhteistyökumppani

Biokaasulaitoksen kaavaillun sijoituspaikan naapurissa sijaitsee potentiaalinen yhteistyökumppani, yhdyskuntajätehuollosta Uudellamaalla, Kanta-Hämeessa ja Pirkanmaalla vastaava Kiertokapula Oy.

Kiertokapula Oy:n toimitusjohtaja Kari Mäkinen on innostunut yhteistyöajatuksesta.

- Kun ajatellaan tätä aluetta, tässä on jo tämmönen toimiva jätteenkäsittelyalue, jossa on luvat kunnossa, lisäksi meillä on vaa`at ja infra kunnossa, vesien käsittelyasiat hoidettu ja näitä voi tietenkin hyödyntää myös mahdollinen biokaasulaitos, sanoo Mäkinen.

Toiminnassa ehkä 2015

Hyvinkään kaupunkia kiinnostaa biokaasulaitoksessa sen lisäksi, että kaupunki saisi jätevesilietteensä hyötykäyttöön niin myös laitoksesta saatava energia tai polttoaine.

Biokaasulaitoksen ympäristölupaprosessia ollaan nyt käynnistämässä ja kaavoitusprosessi Kapulan alueella on jo käynnissä.

Näillä näkymin biokaasulaitos aloittanee toiminnan Hyvinkään Kapulassa vuonna 2015.

Lähteet: YLE Helsinki