Konserttisali etenee ideasuunnitelmaan

Jyväskylän konserttisalin rakentaminen Jyväskylän Paviljongin yhteyteen etenee. Seuraava vaihe on ideasuunnitelma, jonka on määrä valmistua toukokuun loppuun mennessä. Tämä ilmeneei kaupunginjohtajalle luovutetetusta ja kaupunginhallitukselle maanantaina esitellystä virkamiestyöryhmän raportista.

konserttisalit
Jyväskylän konserttisali havainnekuva toukokuu 2008
Jyväskylän konserttisali havainnekuva toukokuulta 2008.YLE Keski-Suomi

Työryhmä esittää, että ideasuunnitelman tekisi ulkopuolinen asiantuntija.

Suunnitelman tulee sisältää akustisesti soiva, vähintään 850-paikkainen, kuitenkin enintään tuhatpaikkainen sali ja ajanmukaiset harjoitustilat orkesterille sekä ottaa huomioon myös arkkitehtoninen kaupunkikuva. Investointi - ja käyttökustannusten analysointiin palataan tarvittaessa ideasuunnitelman valmistumisen jälkeen.

Kaupunginjohtajan nimeämään työryhmään kuuluivat apulaiskaupunginjohtaja Arto Lepistö (pj), kansliapäällikkö Maija-Liisa Havia, talousjohtaja Ari Hirvensalo ja kiinteistöjohtaja Esko Eriksson. Työryhmä on kuullut asiantuntijoita.

Aiempien työryhmien esitykset

Vanhan Jyväskylän aikaan kaupunginhallitus valitsi 5.11.2007 ohjausryhmän suunnittelemaan konserttisalin Paviljongin yhteyteen. Ohjausryhmä luovutti suunnitelman syksyllä 2008. Kolmesta tarkastelun alla olleesta vaihtoehdosta ohjausryhmä esitti valittavaksi ns. neliötorivaihtoehdon Paviljongin alueella.

Kaupunginjohtaja nimesi 15.9.2009 päätöksellään työryhmän selvittämään Suomalaisen Musiikkikampushankkeen ja konserttisalihankkeen yhteistyömahdollisuudet toiminnallisuuden, taloudellisuuden sekä sijoittumisen näkökulmasta. Työryhmä luovutti 1.6.2010 raportin.

Se visioi Lutakkoon, Paviljongin läheisyyteen, monipuolisia palveluja tarjoavan pääasiassa puusta rakentuvan Kulttuurisen hyvinvoinnin keskuksen. Monimuotoinen ja -ulotteinen rakennuskompleksi -idea sisältää mm. akustisesti korkeatasoisen konserttisalin, joka on tiivisti yhteistyössä Suomalaisen musiikkikampuksen kanssa yhteisten toiminnallisten ja liiketaloudellisten tavoitteiden edistämiseksi sekä tilan käyttäjien sosiaalisen ja henkisen hyvinvoinnin lisäämiseksi.

Tammikuussa 2011 Technopolis Oyj julkisti mittavan liiketiloja sisältävän rakennushankekokonaisuuden, joka sijoittuu sille paikalle, johon työryhmä ideoi Kulttuurisen hyvinvoinnin keskusta.

Kaupunki tilasi vuonna 2009 akateemikko Juha Leiviskältä hallintokorttelin kehittämissuunnitelman, jonka tavoitteena oli saattaa Alvar Aallon vuonna 1972 laatima suunnitelma ajan tasalle. Suunnitelma on ideatasoinen ja massoittelutarkastelu eikä perustu erityiseen tilaohjelmaan, jonka laadinta on vireillä. Leiviskä oli omana kantanaan sijoittanut suunnitelmaan konserttisalin.