Maahanmuuttajien määrä kouluissa huolettaa opettajia

Yli 40 prosenttia opettajista haluaisi rajoittaa maahanmuuttajien määrää kouluissa ja päiväkodeissa. Rajoitukset eivät lain mukaan onnistu, koska oppilailla on oikeus käydä lähinnä olevaa koulua. Opettajien ammattijärjestön tekemän kyselyn mukaan opettajat kaipaavat apua asuntopolitiikasta.

Kotimaa
Koululaisia kirjoittamassa liitutaululle.
Yle

Meri-Rastilan koulun 3A-luokka osallistuu innokkaasti, kun tutustutaan Suomen kansalliseepokseen Kalevalaan. Ainoa ero perinteiseen luokkaan on se, että lapsista moni ei puhu suomea äidinkielenään. Opettaja Tiina Kähärän mukaan tämä ei juuri muuta opetustilannetta.

- Joudun ehkä eriyttämään, käyttämään enemmän havainnollistamisvälineitä, mikä ei ole ollenkaan huono muille oppilaille. Mutta en muuta opetusta sinänsä, Kähärä kertoo.

Opettaja-lehdessä julkaistun kyselyn mukaan yli 40 prosenttia opettajista haluaisi, että maahanmuuttajien määrää rajattaisiin kouluissa 20?30 prosenttiin. Monikulttuurista luokkaa opettava Tiina Kähärä ei haluaisi asettaa tiukkoja rajoja, mutta pitää suurta maahanmuuttajaoppilaiden määrää samassa koulussa ongelmana maahanmuuttajaoppilaiden itsensä kannalta.

- Suomen kielen vertaistuki eli kavereiden kanssa oleminen on kuitenkin sitä, missä lapsi käyttää kieltä luonnollisesti. Sen kehittyminen tietenkin on heikompaa.

Monikulttuurisuus ei yllä kaikkiin kouluihin

Kolme neljästä kyselyyn vastanneesta opettajasta pitää asuntopolitiikkaa oikeana välineenä ohjata maahanmuuttajia tasaisemmin kouluihin. Tätä kannattaa myös opetushallituksen opetusneuvos Leena Nissilä.

- Toivoisin, että kunnat kiinnittäisivät tulevaisuudessa enemmän huomiota monikulttuuristuvan yhteiskunnan tähänkin puoleen ja pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti miettisivät, mihin maahanmuuttajia asutetaan, Nissilä sanoo.

Suomessa on vähän kouluja, joissa maahanmuuttajia on yli kolmannes oppilaista. Sen sijaan monessa koulussa monikulttuurisuus jää vain haaveeksi. Opettaja Tiina Kähärä uskoo, että hänen oppilaansa saavat paljon monikulttuurisesta koulustaan.

- Nämä oppilaat pystyvät jatko-opinnoissa ja työelämässä toimimaan erilaisten ihmisten kanssa. Kohdataan ihminen ihmisenä eikä sinä, mikä hänen kielensä tai hänen tapansa on.

Lähteet: YLE Uutiset