Helsingin sosiaalijohtaja kiistää laittomat kalustehankinnat

Helsingin käräjäoikeudessa on aloitettu tänään sosiaalijohtaja Paavo Voutilaisen kiistanalaisten kalustehankintojen käsittely. Voutilainen kiisti oikeudessa hankintamenettelyn olleen vääränlainen.

Kotimaa
YLE

Oikeudessa rikosnimikkeet ovat virkavelvollisuuden rikkominen tai vaihtoehtoisesti tuottamuksellinen virkavelvollisuuden rikkominen.

Syytettynä on myös Voutilaisen alainen, jonka rikosnimike on avunanto virkavelvollisuuden rikkomiseen. Alainen on vastannut huonekalujen hankinnasta Voutilaisen toimeksiannosta.

Sosiaalijohtaja Voutilainen tilasi vuonna 2009 toimistoonsa yli 70 000 euron designhuonekalut, joita hän ei kilpailuttanut. Tekoaikana lain mukaan yli 15 000 euron julkiset hankinnat piti kilpailuttaa.

Kihlakunnansyyttäjä Juha-Mikko Hämäläinen syyttää Voutilaista virkavelvollisuuden rikkomisesta myös romanikerjäläishankkeen yhteydessä. Voutilainen osti kilpailuttamatta lähes 160 000 eurolla konsulttipalveluita Diakonissalaitokselta vuosina 2008 ja 2009. Diakonissalaitos on Voutilaisen entinen työnantaja.

Sekä kalustehankinnat että kerjäläisprojekti olivat sinänsä välttämättömiä hankintoja syyttäjän mukaan. Lisäksi tapahtumien kulku kummassakin tapauksessa on riidaton.

Väärää hankinnoissa on ollut menettelytapa eli kilpailuttamatta jättäminen tai kilpailutta jättämisen perusteluiden puute.

Asianomistaja eli Helsingin kaupunki on eri mieltä syyttäjän kanssa. Kaupungin mukaan hankintalakia ei ole rikottu. Sekä puolustus että kaupungin lakimies kertoivat oikeudessa kilpailuttamatta jättämiselle lukuisia eri syitä.

Kalustehankintoja tehdessä asialla oli kiire Voutilaisen sairausloman takia. Voutilaisen alainen kertoo lisäksi olleensa siinä käsityksessä, ettei kyseisenlaista huonekalukokonaisuutta saisi miltään kaupungin käyttämältä puitetoimittajalta.

Kerjäläisprojekti ei puolestaan ollut puolustuksen mukaan ostopalvelu, vaan tutkimus- ja kehittämishanke, jonka tuloksena saatiin laaja romanikerjäläisiä koskeva raportti. Tällaista hanketta ei tarvitse lain mukaan kilpailuttaa.

Puolustus vetosi myös siihen, että romanikieltä osaavien ja kansalaisjärjestöstatuksella toimivien Diakonissalaitoksen työntekijöiden oli helppo saada kontakti romanikerjäläisiin. Sosiaaliviranomaisia he olisivat puolustuksen mukaan pelänneet.

Asiaan ei odoteta ratkaisua vielä tänään, sillä istuntopäivä jatkunee pitkään iltapäivään.

Lähteet: YLE Helsinki