1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Pakkokeinoille inhimillisempiä vaihtoehtoja

Potilaiden eristämiselle ja sitomiselle löytyy vaihtoehtoja psykiatrisessa hoidossa. Terveydenhuollon maisteri Raija Kontio on tutkinut asiaa väitöskirjassaan potilaiden, hoitajien ja lääkärien näkökulmasta. Esimerkiksi aktiviteettien tarjoamisella ja yhden hengen potilashuoneilla on saatu hyviä tuloksia.

Kotimaan uutiset
YLE

Eristämisen ja sitomisen vähentäminen ja vaihtoehtoisten menetelmien tarjonta on noussut laajasti esille Euroopassa ja Suomessa.

Esimerkiksi Euroopan komission kidutuksen vastainen komitea on kiinnittänyt huomiota eristyshuoneiden epäinhimillisiin olosuhteisiin. Sosiaali- ja terveysministeriön Mieli-2009 ohjelma asettaa tavoitteeksi vähentää potilaiden rajoittamista psykiatrisissa sairaaloissa 40 prosenttia nykyisestä vuoteen 2015 mennessä.

Mielenterveyslaissa sanotaan, että eristämistä ja sitomista käytetään käytetään vasta viimeisenä vaihtoehtona vain silloin, kun millään muulla tavalla ei voida taata potilaan itsensä tai muiden turvallisuutta. Jos niihin turvaudutaan potilaan hoidossa, sen on tapahduttava turvallisesti, potilasta kunnioittaen ja lääkärin valvonnassa.

Kokemukset ovat kielteisiä

Raija Kontion tutkimus osoitti, että eristämis- ja sitomiskokemukset ovat pääsääntöisesti kielteisiä. Potilaat ovat kokeneet ahdistusta, pelkoa ja yksinäisyyttä. Myös henkilökunta kokee toiminnan ahdistavana ja eettisesti ristiriitaisena.

Vaihtoehtoina nousivat esiin muun muassa henkilökunnan läsnäolo potilaan vierellä, inhimillinen vuorovaikutus, mielekkään päiväohjelman ja aktiviteettien tarjonta - kuten liikunta sekä työ- ja toimintaterapia.

Myös tarkoituksenmukainen lääkehoito sekä viihtyisä ja turvallinen ympäristö, kuten yhden hengen potilashuoneet, on koettu hyviksi.

- Eristämis- ja sitomistilanteet kannattaa käydä läpi sekä potilaan että henkilökunnan näkökulmasta. Myös ulkopuolisen henkilön kuten potilasasiamiehen tai sairaalapastorin käyttö on suositeltavaa, sanoo Kontio.

- Lisäksi eristyshuoneiden viihtyisyyttä pitäisi lisätä turvallisilla huonekaluilla. Potilaalle kannattaisi tarjota mielekästä tekemistä myös eristyshuoneessa. Tällaista voi olla esimerkiksi musiikin kuuntelu, lukeminen tai television katselu, selvittää väittelijä.

Raija Kontion väitöskirja tarkastetaan Turun yliopistossa perjantaina.

Lähteet: YLE Turku