Hyvitysmaksusta ei voi valittaa

Korkein hallinto-oikeus (KHO) ei ota käsiteltäväkseen Teostolle maksettavista hyvitysmaksuista tehtyä valitusta. Helsingin käräjäoikeus päätti viime vuoden lopulla, että myös ulkomaisella nettikaupalla on velvollisuus maksaa Teostolle hyvitysmaksua Suomeen toimittamistaan tuotteista.

Kotimaa

Tietotekniikkaa maahantuova ja jälleenmyyvä yritys teki valituksen valtioneuvoston asetuksesta, joka koski tallennuslaitteiden valmistuksesta ja maahantuonnista suoritettavaa hyvitysmaksua.

Hyvitysmaksua maksetaan muun muassa CD-levyistä, mp3-soittimisista ja tallentavista digibokseista niiden tallennuskapasiteetin mukaan. Maksu vaihtelee 0,2 eurosta 21 euroon. Maksu käytetään hyvityksenä teosten tekijöille. Se perustuu valtioneuvoston vuonna 2010 antamaan asetukseen.

Yritys vaati valituksessaan, että valtioneuvoston asetus kumottaisiin lainvastaisena ja sen täytäntöönpano keskeytettäisiin. Yritys myös vaati asian palauttamista valtioneuvostolle ja opetusministeriölle uudelleen käsiteltäväksi.

Yritys piti hyvitysmaksua liian korkeana ja asetusta epätäsmällisenä, sillä sen perusteella ei ole mahdollista tietää, mitkä laitteet kuuluvat maksun piiriin.

Korkein hallinto-oikeus ei tutki valitusta. KHO:n mukaan asetuksesta ei voi valittaa, sillä valtioneuvoston antama asetus on julkaistu Suomen säädöskokoelmassa, ja sillä on annettu säädösvaltaan kuuluvia yleisiä säännöksiä tekijänoikeuslakiin liittyvistä maksuista.

Lähteet: YLE Uutiset