Hyppää sisältöön

Jämsä seisoo sairaalamallinsa takana

Jämsän virkamiesjohto vakuuttaa, että Jämsän ulkoistettuja terveydenhuoltopalveluja hoitava yritys, Jokilaakson Terveys Oy, on riittävässä valvonnassa ja sen palvelujen laadun parantamiseksi on ryhdytty riittäviin toimenpiteisiin. Sairaalan laatu kyseenalaistettiin kun siellä tehdyissä sappileikkauksissa ilmeni kohtuuttoman paljon komplikaatioita viime syksynä.

Jokilaakson sairaala Jämsässä. Kuva: YLE Keski-Suomi

Vasemmistoliiton kunnanvaltuutettu Matti Peltonen on tehnyt asiasta valtuustokyselyn, johon Jämsä antaa tänään kaupunginhallituksen kokouksen yhteydessä selostuksen. Sen ovat laatineet apulaiskaupunginjohtaja Jorma Kilpeläinen ja hallintoylilääkäri Arto Vesala.

Selostuksessa vakuutetaan, että terveyspalvelujen laatukriteeristöä seurataan säännöllisesti seurantaryhmän toimesta. Selvitysmiesten havaitsemien puutteiden korjaamiseksi sairaalaan on hankittu uudet optiikkalaitteet tähystysleikkauksia varten.

Peltosta arveluttaa laadun valvonta

Valtuutettu Matti Peltonen on esittänyt virkamiesjohdolle kysymyksen: "O nko kaupunginhallitus tietoinen, jos on mihin toimenpiteisiin kaupunginhallitus ryhtyy, että Jokilaakson Terveys OY:n palvelut olisivat sellaiset ettei Keski-Suomen keskussairaala joutuisi paikkaamaan terveys OY:n palveluita. Kaikki potilaat voisivat tulla turvallisin mielin hoitoon."

Peltonen muistuttaa, että yhtiötä perustettaessa sitä mainostettiin Jämsän malliksi, joka on ainutlaatuinen yksityisen ja julkisen tahon yhteenliittymä. Historian siipien havinan sijaan Jämsän malli tuottikin heti aluksi myrskyisän mediakohun,kun Jyväskylän keskussairaala joutui paikkaamaan Jokilaakson Terveys OY:n työn seurauksia.

- Kaupunginhallitus on hyväksynyt sopimukset ja sitä pitäisi myös valvoa. Kysymys on ihmisten terveydestä, Peltonen toteaa kyselyssään.

Potilasturvallisuus kunnossa

Vastauksessaan apulaiskaupunginjohtaja Jorma Kilpeläinen ja hallintoylilääkäri Arto Vesala paljastavat, että sappileikkausongelmien lisäksi tutkittiin eräitä muitakin komplikaatioepäilyjä, mutta niiden määrässä ja laadussa ei todettu poikkevaa.

- "Yhteenvetona voidaan todeta, ettei Jokilaakson Terveys Oy:n kirurgisessa toiminnassa ole todettu sappileikkauksia lukuun ottamatta sellaisia laatupoikkeamia, joiden takia pitäisi ryhtyä toimenpiteisiin. Sappileikkauksissa epäillään 4 potilastapauksen perusteella syksyistä laatupoikkeamaa, jota tutkitaan parhaillaan. Tutkimuksen ajan (VALVIRA, AVI) sappileikkaukset ovat keskeytyksissä. Keskeytys on sovittu osapuolten kesken potilasturvallisuussyistä.", hallintoylilääkäri ja apulaiskaupunginjohtaja toteavat lausunnossaan.

-"Satunnaiset laatupoikkeamat eivät liene terveydenhuollossa harvinaisia. Ne tutkitaan ja korjataan yleensä ilman julkisuutta. Laatutyö ja potilasturvallisuuden kehittäminen ovat jokapäiväisiä itsestäänselvyyksiä. JAS:n sappileikkausten käsittely julkisuudessa ei ole ollut kenenkään edun mukaista"

Jämsän aluesairaalan sappileikkausten suhteellinen komplikaatioluku oli 10.3 %, kun se maailmanlaajuisessa tutkimusaineistossa on 6.8 %. Komplikaatioiden syyksi katsottiin lähinnä puutteet potilasvalinnassa. Puutteita ilmeni sekä lähettävällä Keski-Suomen sairaanhoitopiirillä että vastaanottavalla Jämsän aluesairaalalla.

- " Potilasvalinnan puutteiden takia leikattiin potilaita, joiden operointiin ja jälkiseurantaan JAS:ssa ei ollut riittäviä valmiuksia. JAS:n päivystysjärjestelmä katsottiin joiltakin osin vaativaan kirurgiaan riittämättömäksi ja tähystyslaitteet hieman vanhentuneiksi. Henkilökunnan tai leikkaussalien tilojen ja varusteiden osalta puutteita ei muuten havaittu. Ongelmaksi todettiin sekin, että komplikaatio-oireiden ilmetessä potilaat ottivat yhteyttä keskussairaalaan eivätkä leikanneeseen yksikköön.", selostuksessa todetaan .