Vaasan Satamatietä nytkäytellään eteenpäin

Vaasan Satamatien paras vaihtoehto olisi Vikby-Näset 1 -vaihtoehto, katsoo Vaasan kaavoitusosasto. ELY-keskus, Vaasa ja Mustasaari ovat laatineet Vaasan Satamatielle pääsuuntaselvityksen.

Vaasa

Näset-1 -vaihtoehto on Sundomin osayleiskaavan mukainen. Se kulkee olemassa olevaa Kotisarantietä pitkin ja Öjbergetin alueen pohjoisreunaa. Näset-1 muodostaa esteen Sundomin ja Näsetin välille.

Selvityksessä ei ole ilmennyt seikkoja, joiden perusteella Sundomin osayleiskaavaan merkitystä Näset-1 mukaisesta tielinjasta olisi syytä luopua. Näset-1 on pääsuuntaselvityksen mukaan Näsetin vaihtoehdoista suositeltavin.

Lausunnossaan selvityksestä kaavoitusosasto katsoo, että Vaasan Satamatien suunnittelun välitön jatkaminen yleissuunnitelman ja tiesuunnitelman laatimisella ja Satamatien pikainen toteuttaminen on koko Vaasan seudun tulevan maankäytön ja kehityksen kannalta ensiarvoisen tärkeää.

Lausunto on tiistaina Vaasan kaupunginhallituksen suunnittelujaoston käsiteltävänä.

Lähteet: YLE Pohjanmaa