Pieksämäeltä koulutusosaamista Eurooppaan

Pieksämäeltä viedään koulutusosaamista neljään Euroopan maahan, Espanjaan, Puolaan, Italiaan ja Slovakiaan. Koulutuskeskus Agricolan projektissa on kehitetty työskentelymenetelmiä syrjäytymisvaarassa oleville ryhmille.

Työ käynnistyi jo toissa vuonna. Kussakin maassa on järjestetty teatteria, taidetta ja monikulttuurista vuorovaikutusta sisältäviä työpajoja.

Kohderyhmiä ovat esimerkiksi erityistätukea tarvitsevat, asunnottomat, maahanmuuttajat sekä ihmiset, joilla on oppimisvaikeuksia.

Työpajojen tavoitteena oli vahvistaa opiskelijoiden itsetuntoa, rohkaista itseilmaisua ja vähentää esiintymisjännitystä sekä madaltaa tekemisen ja esilläolon kynnystä.

Artery-niminen projekti jatkuu marraskuuhun saakka.