Talvivaarasta keskustellaan jälleen

Sotkamon Talvivaaran nikkelikaivoksen tilanteesta järjestetään torstaina kuntalaisilta Sonkajärvellä. Kunnanjohtaja Simo Mäkisen mukaan sonkajärveläiset ovat toivoneet mahdollisuutta saada lisätietoa kiistellystä kaivoksesta.

Teksti-TV Savo
Kaivosyhtiö Talvivaara.
Talvivaarasta on tullut piensijoittajien suosikkiyhtiö.Yle

Tilaisuudessa keskustellaan ainakin Talvivaaran uraanihankkeesta sekä kaivoksen vaikutuksista Pohjois-Savon vesistöön. Paikalla on edustajia kaivosyhtiön ja ELY-keskuksen lisäksi Geologian tutkimuskeskuksesta sekä Säteilyturvakeskuksesta.

Sonkajärven kunta ottaa myöhemmin keväällä kantaa kaivoksen uuteen ympäristövaikutusten arviointiin.

Lähteet: Yle Savo