Eläkeputken ikäraja nousemassa vuodella, työttömyysturvaan muutoksia

Eläkeputken ikäraja nousee vuodella eli 61 vuoteen. Työuraneuvotteluissa sovittiin myös työttömyysturvan heikentämisestä, jos työtön ei suostu aktiivisiin työllistämistoimiin. Lisäksi osa-aikaeläkkeen ikäraja nousee ja varhennettu vanhuuseläke poistuu.

talous

Eläkeputken ikäraja nousee vuodella vuonna 1957 ja sitä myöhemmin syntyneillä. Työnantajapuoli olisi halunnut nostaa ikärajaa kahdella vuodella. Työuraneuvottelut olivat keskiviikkona jo katketa eläkeputken ikärajaa koskeneeseen kiistaan.

Torstaiaamuna osapuolet pääsivät asiasta kuitenkin sopuun. SAK:n viestintäpäällikkö Reijo Paananen kertoo, että esityksessä pyritään takaamaan yli 60-vuotiaiden työttömien säilyminen ansiosidonnaisen turvan piirissä.

Jos työttömyysturvapäivät ovat loppumassa, 60-vuotiaalla on oikeus vähintään puolen vuoden tukityöpaikkaan. Tämä takaa hänelle ansiosidonnaisen työttömyysturvan, koska työttömyysturvan työssäoloehtoa ollaan lyhentämässä kuuteen kuukauteen. Lisäksi tukityöpaikassa olleen yli 60-vuotiaan työttömyysturva määräytyy aiempien ansioiden perusteella, ei tukityöpaikan, Paananen kertoo.

Osa-aikaeläkkeen ikäraja nousee vuodella eli 61 vuoteen vuonna 1954 ja sen jälkeen syntyneillä. Varhennettu vanhuuseläke poistuu vuonna 2014.

Työeläkemaksut nousevat sopimuksen mukaan 0,4 prosenttiyksikköä sekä vuonna 2015 että 2016.

Työttömyysturvan kestoon heikennyksiä

Työmarkkinajärjestöjen sopimus on tuomassa työttömyysturvan kestoon heikennyksen niille työttömille, jotka kieltäytyvät aktiivitoimista kuten työvoimakoulutuksesta. Heillä työttömyysturvajakso lyhenee 500 päivästä 400 päivään.

Alle kolme vuotta työelämässä olleiden työttömyysturvajakso lyhenee 400 päivään, aktiivitoimista kieltäytyvillä 300 päivään.

Aktiivisiin työllistämistoimiin osallistuvien työttömien päiväraha paranee, sillä muutosturvan ansio-osa maksetaan jatkossa kaikille aktiivisiin toimiin osallistuville. Pitkän, 20-vuotisen, työhistorian jälkeen irtisanottujen päiväraha paranee työttömyyden alussa.

Työmarkkinajärjestöt sopivat myös muun muassa toimista työssä jatkamisen tukemiseksi.

Neuvotteluja eläkkeistä jatketaan

Lisäksi sovittiin, että muista eläkekysymyksistä neuvotellaan työeläkejärjestelmän uudistamista koskevan selvitystyön yhteydessä, kertoo johtaja Pekka Piispanen Akavasta. Neuvottelujen on tarkoitus alkaa heti.

SAK:n mukaan neuvotteluissa puhutaan eläkkeiden ikärajoista, työkyvyttömyyseläkkeen ajasta, perhe-eläkkeestä, palkansaajamaksun vähentämisestä eläkepalkasta, eläkkeen karttumista, indekseistä ja eläkemaksuista.

Eläkeuudistuksen kaavaillaan astuvan voimaan viimeistään vuoden 2017 alusta.

Lähteet: Yle Uutiset