Järjestöt kehuivat ja kiittelivät työurasopimusta

Työuraneuvotteluissa saavutettu ratkaisu on niittänyt kehuja. Työurasopimuksessa sovittiin muun muassa pyrkimyksestä nuorten työllistymisen helpottamiseen, työssä jatkamisen tukemisesta ja osatyökykyisten työllisyyden parantamisesta. Näin eri järjestöt kommentoivat ratkaisuja.

talous

SAK:n puheenjohtaja Lauri Lyly kiitteli etenkin sitä, että nuorten ja epävarmoissa työsuhteissa olevien tilanne kohenee.

- Meille on tärkeää, että palkansaajilla on näkymä turvatummasta tulevaisuudesta aikana, jolloin työsuhteet ovat usein pätkittyneitä. Tällä ratkaisulla parannetaan sekä työuran alku- että loppupäässä olevien, työttömäksi joutuvien palkansaajien asemaa merkittävästi.

STTK:n mielestä työurista tehdyt linjaukset varmistavat sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden. STTK:n puheenjohtajan Mikko Mäenpään mukaan työeläkemaksuihin sovitut korotukset ovat välttämättömiä.

- Korotukset ovat välttämättömiä eläkejärjestelmän kestävyyden kannalta. Myös nuorten on voitava luottaa suomalaiseen työeläkejärjestelmään.

AKAVA laskee, että työuraratkaisu tuo toteutuessaan yli vuoden pidennyksen työuriin, mikä vähentää valtiontalouden leikkaustarvetta yli kaksi miljardia euroa. AKAVAn puheenjohtaja Sture Fjäder kiittelee työeläkemaksujen maltillisia korotuksia.

- Työeläkemaksujen korottaminen syö palkansaajien ostovoimaa. On parempi katsoa, millainen maan talous- ja työllisyystilanne parin vuoden päästä on ja tehdä päätöksiä jatkosta vasta silloin.

EK kommentoi, että ratkaisu työurien pidentämisestä tukee kehysriihen kanssa painivaa maan hallitusta. EK sanoo, että olennaista työuralinjauksissa on työttömyysturvajärjestelmän muuttaminen siten, että se tukee työnhakijan aktiivisuutta nykyistä enemmän.

Lähteet: Yle Uutiset