Kaksoisraide rajoittaa rakentamista

Kokkolan ja Ylivieskan välinen kaksoisraidehanke hankaloittaa kuntien maankäyttöä. Junaradan laaja melualue rajoittaa rakentamista. Esimerkiksi Kälviän keskusta sijaitsee radan melualueella. Liikennevirasto vastaa vanhan asutuksen suojaamisesta.

Teksti-TV Keski-Pohjanmaa

Meluntorjunnasta aiheutuvat kustannukset siirtyvät kunnalle, jos kunta sallii uuden rakentamisen melualueelle. Kustannukset voivat nousta jopa kymmeniin tuhansiin euroihin asukasta kohden. Kokkola avaa nyt neuvottelut Ely-keskuksen ja Ratahallintokeskuksen kanssa rakentamisen ja meluntorjunnan pelisäännöistä.

Kokkolan kaavoituspäällikön Veli-Pekka Koivun mukaan tavoitteena on nyt lähinnä selvittää tilanne. Kaksoisraide lisää liikennettä, ja melualue laajenee noin neljäänsataan metriin. Se rajoittaa aika tavalla esimerkiksi alueen kaavoittamista asumiseen.

- Laki lähtee siitä, että ihmisten pitää pystyä asumaan terveellisessä ja viihtyisässä ympäristössä. Nyt lähinnä pitää pohtia, milloin ja kuka rakentaa melusuojauksen ja millä kustannuksella, sanoo Koivu.

Kaupunki ei tunnukkaan nyt myöntävän radan melualueelle rakennuslupia, syy löytynee Ratahallintokeskuksen laskelmista. Paikoin meluntorjunnan kustannukset nousevat jopa yli 60 000euron asukasta kohden.

Kälviällä epäillään

Epääviä rakennuslupapäätöksiä on annettu etenkin Kälviälle. Kälviällä on ennenkin rakennettu lähelle rataa ja paikkakunnalla kiristynyt lupalinja on herättänyt ihmetystä.

- Kälviäläisillä on täysin se käsitys, että meluraja on viimeinen niitti, millä tänne ei annettaisi rakennuslupia. Millään muulla tätä ei voi selittää, selvittää kälviäläisten tuntoja Peltokorvessa asuva Tuomas Paananen.

Paananen asuu itse 250 metrin päässä radassa. Tällä hetkellä häntä jännittää ystävän jättämä anomus. Ystävä haluaisi rakentaa 400 metrin päähän radasta, virkamiesten esitys on kielteinen, lautakunta jätti anomuksen pöydälle.

- Junat eivät häiritse yhtään. Yölläkään emme tiedä, milloin junia menee. Jos ne eivät kuulu 250 metrin päähän, miten ne kuuluisivat puolen kilometrin päähän, kysyy Paananen.

Asukas ei voi ottaa "vastuuta" itselleen

Kaavoituspäällikkö myöntää, että melurajat ovat tiukat. Uusille rakennuspaikoille sallitaan 45 desibelin yöaikainen melu ulkona. Koivu kiistää, että kaupunki ohjaisi rakentamista melun varjolla.

- Ei tällaista asiaa voida tekosyynä käyttää. Radan varressa tänä päivänä oleva melu on täysin toinen kuin se, minkä varaan melusuojausarvio on tehty. Kaksoisraide lisää huomattavasti äänekästä tavaraliikennettä.

Asukas ei voi ottaa vastuuta meluisasta rakennuspaikasta itselleen. Vaikka kuinka hyväksyisi, että haluttu rakennuspaikka on melualueella, tie on nousemassa pystyyn.

- Samoin kuin monessa muussakin asiassa, tämmöinen ei ole mahdollista, sanoo Koivu.

Kaustarissa toivotaan meluvalleja

Toisaalla kaupungissa, esimerkiksi Kaustarissa toivotaan melusuojausta. Tyllin alueen asukkaat ovat lähestyneet kaupunkia ja ilmoittavat olevansa valmiit jopa luovuttamaan maata meluvalleja varten. Kansalaisilla on oikeus vaatia melusuojausta melun aiheuttajalta.

- Oikeastaan tämän suunnittelun tarkoitus onkin, että ihmiset heräisivät vaatimaan melusuojausta. Mutta tietenkin myös toisinpäin, että he eivät pyrkisi asumaan melualueelle.

Lähteet: YLE Keski-Pohjanmaa / Ari Vihanta