Diabetes voi lyhentää elämää kuudella vuodella

Viisikymppiset diabeetikot kuolevat keskimäärin kuusi vuotta nuorempina kuin terveet, tuore yli 800 000 potilaan seurantaan perustuva aineisto osoittaa.

terveys

Sydän- ja verisuonitautien lisäksi diabeetikot kuolevat terveitä todennäköisemmin moniin syöpiin, munuais- ja maksasairauksiin, keuhkokuumeeseen, infektiosairauksiin, ruoansulatusjärjestelmän ja keskushermoston sairauksiin sekä keuhkoahtaumatautiin. Myös mielenterveysongelmiin ja itsetuhoisuuteen liittyvät kuolemat saattavat olla heillä yleisempiä.

Tutkimuksessa ei ollut mahdollista erotella tyypin 1 ja tyypin 2 diabetesta sairastavia potilaita, mutta aineiston luonteesta voi päätellä, että valtaosa oli tyypin 2 diabeetikoita.

Havainnot ovat mielenkiintoisia, sillä vaikka diabeteksen yhteys sydän- ja verisuonitauteihin ja niistä johtuviin kuolemiin on tunnettu pitkään, sen vaikutus muihin kuolemiin on ollut epäselvempi. Diabetekseen liitetyistä kuolemista 60 % johtui sydän- ja verisuonitaudeista.

Yksittäisistä syövistä diabetes liittyi maksa-, haima-, munasarja-, paksu- ja peräsuoli-, keuhko-, virtsarakko- ja rintasyövistä johtuviin kuolemiin. Haimasyövän tapauksessa diabetes voi myös aiheutua syövästä.

Tutkimus ei vastaa siihen, miksi diabetes lisää niin monista sairauksista aiheutuvia kuolemia. Ainakaan yhteyttä eivät selittäneet osallistujien ikä, sukupuoli, tupakointi, ylipaino, verenpainetauti, kolesteroli, munuaisongelmat tai tulehdukset, tutkijat kirjoittavat. Muiden elintapojen ja ruokavalion sekä lääkitysten vaikutuksia ei selvitetty.

Havainnot julkaistiin New England Journal of Medicine -lehdessä, ja ne perustuvat 820 000 ihmisen terveystietoihin, jotka oli kerätty 97 eri tutkimuksessa. Osallistujista 123 000 kuoli tutkimusten aikana.

Lähteet: Uutispalvelu Duodecim