NY Times: Kalifornian väestönkasvu taittunut

Kalifornian vetovoima näyttää hyytyvän, kertoo New York Times. Yhdysvaltojen väkirikkaimmain osavaltion väestönkasvu jäi viime vuosikymmenellä sen historian heikoimmaksi. Kalifornian asukasluku kasvoi vain kymmenen prosenttia.

Ulkomaat

Kalifornian väestönkasvua on ylläpitänyt latinojen ja aasialaisten maahanmuutto. Valkoisten ja mustien suhteellinen sekä absoluuttinen määrä osavaltion väestöstä puolestaan on pienentynyt. Valkoiset ovat kuitenkin yhä osavaltion suurin väestöryhmä. Valkoisia on asukkaista 15 miljoonaa eli 40 prosenttia. Latinoja Kaliforniassa asuu noin 14 miljoonaa, aasialaisia hieman alle viisi miljoonaa ja mustia vähän yli kaksi miljoonaa.

37-miljoonaisen Kalifornian väkiluku oli vuoden 2010 lopussa noin 1,2 miljoonaa viranomaisten kasvuarvioita pienempi. Syynä on paitsi ennakoitua vähäisempi Kaliforniaan muuttajien määrä, myös arvioitua suurempi muuttoliike osavaltiosta ulos.

"Kultaisen osavaltion" kasvun taittumisella on vaikutuksia Yhdysvaltojen poliittiseen tasapainoon, sillä Kalifornia ei saa lisäpaikkaa kongressiin. Tähän asti osavaltion painoarvo on jatkuvasti kasvanut siitä lähtien, kun se liittyi Yhdysvaltoihin vuonna 1850.

Lähteet: YLE Uutiset