SLL: Viranomaiset katsovat sormien läpi kultakaivosten ympäristötuhoja

Suomen luonnonsuojeluliitto (SLL) ihmettelee, miksi eräät suomalaiset kultakaivokset saavat yhä toimia, vaikka niiden tiedetään aiheuttavan merkittäviä ympäristövahinkoja. Esimerkiksi Orivedellä toimiva kaivos on ilmeisesti hävittänyt alapuolisen järven koko kalakannan.

luonto
Laivakankaan kultakaivos Raahessa
Laivakankaan kultakaivos Raahessa.Yle

Oriveden kultakaivoksen ympäristöluvan raja-arvoja on ylitetty, Suomen luonnonsuojeluliitto väittää. Kaivosten kuivattamiseksi niistä pumpataan pois vettä. Näissä kuivatusvesissä on kohonneita pitoisuuksia typpeä, alumiinia, sulfaatteja, sinkkiä, nikkeliä ja kadmiumia.

Tarkkailutietojen mukaan Ala-Jalkajärvessä ei ole enää kaloja eikä rapuja, ja läheisessä Peräjärvessäkin kalojen lisääntyminen on heikentynyt, SLL toteaa.

Raahessa Laivakankaan kultakaivoksella Nordic Mines haluaisi päästää jätevesiä luonnonvesiin. Vasta pari kuukautta kultaa tuottaneen kaivoksen keräysallas on jo liki täynnä, vaikka varsinainen purkuputki ei ole valmis.

Luonnonsuojeluliiton mielestä kaivosten toiminta pitäisi keskeyttää, kunnes ympäristöongelmat on ratkaistu.

Ongelmia muuallakin

Järjestö huomauttaa myös Pohjois-Karjalan tilanteesta. Maakuntaan on tulossa useita kultakaivoksia, mutta niiden valmistelu on ympäristövaikutusten osalta puutteellista. Luontoselvityksiä jätetään kiireessä tekemättä, SLL sanoo.

Järjestö ihmettelee, miksi kaivokset saavat jatkaa toimintaansa, vaikka paikalliset ympäristöviranomaiset tietävät niiden rikkovan lupaehtoja. SLL:n mielestä lupaehdot eivät alun perinkään ole olleet riittävän tiukat.

SLL huomauttaa lisäksi, ettei kaivosten päästöille ole keksitty Suomessa vielä teknistä ratkaisua.

- Jos toimintansa aloittaneiden kaivosten laiminlyöntejä katsotaan läpi sormien, ovat nyt ilmenneet epäonnistumiset ympäristönsuojelussa vasta alkusoittoa. Kansainväliset kaivosyhtiöt seuraavat Suomen viranomaisten päätöksiä. Jos lupaehtojen tai lakien rikkomisesta ei seuraa merkittävää taloudellista tai muuta vastuuta, on selvää, että kaivosala tekee jatkossakin heikkolaatuisia suunnitelmia ja jättää noudattamatta määräyksiä", sanoo Suomen luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Risto Sulkava.

Lähteet: YLE Uutiset