yle.fi-etusivu

Suomalaistutkijat: Yksineläjät masentuvat

Yksin asuvilla ihmisillä on 80 prosenttia korkeampi riski sairastua masennukseen verrattuna niihin, jotka asuvat muiden kanssa. Terveys 2000 -tutkimuksessa seurattiin 3 500 työikäisen masennuslääkeostoja seitsemän vuoden ajan. Yksin asuvista neljännes ja muiden kanssa asuvista 15 prosenttia osti masennuslääkkeitä seurannan aikana.

terveys
Kuvassa nainen istuu ja katselee ulos ikkunasta.
Arja Lento / YLE

Lääkeostot poimittiin Kelan rekistereistä.

Yksin asuminen lisäsi riskiä aloittaa masennuslääkkeiden käyttö niillä, jotka eivät tutkimuksen alussa käyttäneet masennuslääkitystä. Tutkituilla naisilla masennuslääkkeiden käyttöä selittivät muun muassa työttömyys ja esimerkiksi puutteet asumisoloissa. Yksin asuvien miesten lääkkeiden käyttöä edelsi usein ystävien puute ja tyytymättömyys työhön. Lisäksi yksinasuvat miehet käyttivät monesti liikaa alkoholia.

- Nämä tekijät selittävät puolet yksin asumisen ja masennuksen yhteydestä. Toinen puoli jää selittämättä, sanoo dosentti Laura Pulkki-Råback Helsingin yliopistosta.

Tutkimuksessa ei pystytty sulkemaan pois mahdollisuutta, että masentuneet ihmiset päätyvät asumaan yksin ja siksi heistä tulee masennuslääkkeiden käyttäjiä. Tutkijat painottavat, että yksinasumisen suureen kasvuun ja sen terveysvaikutuksiin on kiinnitettävä huomiota.

Kahdessa vuosikymmenessä yksin asuvien määrä on kaksinkertaistunut Suomessa. Nykyisin yli miljoona suomalaista asuu yksin. Arvioiden mukaan vuoteen 2020 mennessä puolet suomalaisista talouksista on yhden ihmisen talouksia.

Helsingin yliopisto teki tutkimuksen yhteistyössä Työterveyslaitoksen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa. Tuore tutkimus ilmestyy tänään perjantaina BMC Public Health -lehdessä.

Lähteet: Yle Uutiset