Rauman meriväylän syventämiselle haetaan lupia syksyllä

Rauman meriväylälle aiotaan hakea uutta ruoppauslupaa syksyllä. Satamajohtaja Hannu Asumalahden mukaan ruoppausjätteelle pyritään sitä ennen löytämään sopiva läjitysalue. Etelä-Suomen aluehallintovirasto hylkäsi edellisen hakemuksen ympäristölupiin vedoten.

Teksti-TV Satakunta
YLE / Mari Itkonen

Rauman meriväylän syventämiselle myönnettiin valtion kehysbudjetissa 20 miljoonaa euroa. Töiden käynnistäminen edellyttää läjitysluvan saamista runsaalle miljoonalle kuutiometrille ruoppausjätettä.

- Viimeksi esitetty alue ei tule kysymykseen, koska alueen kulma on kansallispuiston sisällä ja Selkämeren virtaukset liikuttelevat massoja. Alueella tarvittaisiinkin pohjapatoa ja pitää selvittää missä ja minkälainen pato voisi olla, Asumalahti toteaa.

Asumalahden mukaan osa jätteestä saadaan käytettyä sataman täytössä ja laajennuksessa, mutta läjitettävä jää vielä yli miljoona kuutiometriä.

- Jos ajatellaan, että läjitettäisiin jätettä maalle hehtaari, niin siitä tulisi 200 metriä korkea kasa. Sen ottaminen maihin olisi mutkikas juttu, varsinkin kun läjitettävää on näinkin paljon.

Asumalahti toteaa, että ratkaisu pyritään löytämään yhdessä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa kesän kuluessa.

Lähteet: Yle Satakunta